Laboratoř hypoxie a ischemie CNS

Věnujeme se především změnám plasticity CNS, zejména v oblasti rozvoje ischemické leze, hypoperfuze a experimentální epileptologie, kde jsou sledovány funkční i morfologické změny CNS, a je zde také možnost jejich ovlivnění hypoxickým preconditioningem, scavengery volných radikálů a antioxidanty. Pro sledování důsledků těchto zásahů a jejich ovlivnění jsou rovněž využívány behaviorální metodiky včetně testování učení a paměti, dále přímé měření hladin volných radikálů v mozku a měření perfuze mozkové kůry.

Členové týmu

Odborní asistenti


Vědecký pracovník


Student doktorského studia

 • MUDr. Martin Kolář


Součásti laboratoře

1. Elektrofyziologická

Laboratoř se zaměřením na

 • Elektrofyziologii mozkových řezů z hipokampu: metodika in vitro - extracelulárně snímaná aktivita buněk, ovlivňování elektrostimulací, případně manipulacemi se zvířetem během vývoje (model prenatálního stresu, hypoxie v dospělosti, epileptický záchvat v dospělosti atd.)

 • Jednotkovou aktivitu CNS

2. Laboratoř mozkové perfuze

Laboratoř se zaměřením na

 • Využití a rozvinutí modelu subarachnoidální hemoragie: testování účinku lokálních i celkových faktorů na velikost a závažnost ischemické léze mozku

 • Modelování fokální ischemické léze fototrombotické, po aplikaci endotelinu, PNC ložiska spolu s elektrofyziologickými a farmakologickými intervencemi

K hodnocení perfuzních změn využíváme laserovou technologii umožňující dvourozměrné dopplerovské mapování perfuze mozku v reálném čase.

3. Laboratoř normobarické hypoxie

 • Testování vlivu intermitentní hypoxie na mozkové funkce během ontogeneze

4. Testování pozdních důsledků ischemické léze

 • Kognitivně behaviorální metodiky

 • Lokomoční aktivita („cat walk“ ) aj.

Výzkumná témata a vzdělávání studentů

Doktorské studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a v oboru Neurovědy

 • Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.: Ischemické léze v CNS, jejich důsledky a možnost ovlivnění; Vzájemné ovlivnění důsledků různých typů zatížení CNS (hypoxie, epileptické záchvaty)

 • MUDr. Klára Bernášková, CSc.: Důsledky zásahů v časné ontogeneze pro další vývoj neuronální aktivity CNS


Pregraduální studium SVA, SVV

 • MUDr. Iveta Matějovská, CSc.: Změny perfuze mozkové kůry vyvolané evokovanou nervovou aktivitouStudentská vědecká práce se zaměřením na:

 1. Změny perfuze spojené s ischemickou lézí

 2. Změny perfuze spojené se stimulací periferních nervů; možný vliv na ischemickou lézi

 3. Změny perfuze spojené se vznikem penicilinového epileptického ohniska

 4. Motorická rehabilitace po ischemickém ohnisku (velikost ohniska po dlouhodobé motorické zátěži


Prezentace výsledků na Studentské vědecké konferenci v květnu 2016:

 • Časné změny mozkové perfuze po subarachnoidálním krvácení – efekt nitroprusidu sodného; MUDr. Martin Kolář, doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.

 • Nová naděje pro zlepšení perfuze mozku ; Katarína Kriegerová, Jakub Polách, Anna Štěpničková

Vzdělávání, úspěchy, publikace

Významné publikace vedoucího laboratoře od r. 2010

 1. Maresova, Dana; Riljak, Vladimir; Mares, Jan (2010) Melatonin modulates hypoxia-induced changes of rat brain excitability. General physiology and biophysics, 29(1): 67-71 IF = 1.146 (Cited: 7)

 2. Mares, J.; Nohejlova, K.; Stopka, P.; Rokyta, R. (2016) Direct measurement of free radical levels in the brain after cortical ischemia induced by photothrombosis. Physiological Research 65, IF = 1.293

 3. Mares, J.; Stopka, P.; Nohejlova, K.; et al. (2013) Oxidative Stress Induced by Epileptic Seizure and Its Attenuation by Melatonin. Physiological Research, 62(Suppl. 1): S67-S74 IF = 1.487 (Cited: 5)

 4. Krysl, D.; Deykun, K.; Lambert, L.; et al. (2012) Perifocal and remote blood-brain barrier disruption in cortical photothrombotic ischemic lesion and its modulation by the choice of anesthesia. Journal of physiology and pharmacology, 63(2): 127-132 IF = 2.476 (Cited: 4)

 5. Deykun, Kateryna; Pometlova, Marie; Schutova, Barbora; et al. (2011) Modulations of behavioral consequences of minor cortical ischemic lesion by application of free radicals scavengers. General physiology and biophysics, 30(3): 263-270 IF = 1.192 (Cited: 1)

 6. M. Kolar, K. Nohejlova, J. Mares, J. Pachl; Early Changes of Brain Perfusion After Subarachnoid Hemorrhage –the Effect of Sodium Nitroprusside; Physiol. Res. 65 (Suppl. 5): S000-S000, 2016 IF = 1.487

Celkový počet publikací včetně monografií 190 h – index 8 Počet citací bez autocitací 105

Významné publikace týmu

 • Šlamberová, L. Hrubá, K. Bernášková, I. Matějovská, R. Rokyta: Effect of cross-fostering on seizures in adult male offspring of methamphetamine-treated rat mothers, Int. J. Devl Neuroscience 28 (2010) 429–435, (IF = 2,025)

 • Šlamberová, R., Schutová, B.., Bernášková, K., Matějovská, I., Rokyta, R.: Challenge dose of methamphetamine affects kainic acid-induced seizures in respect of prenatal methamphetamine exposure, sex and estrous cycle. Epilepsy and Behavior 19(1):26-31, 2010 IF = 2,610

 • Šlamberová R., Hrubá L., Matějovská I., Bernášková K., Rokyta R.: Increased seizures susceptibility induced by prenatal methamphetamine exposure in adult female rats is not affected by early postnatal cross-fostering. Epilepsy and Behavior, 2011, 20(1): 6-11 IF = 2,610

 • Šlamberová R., Hrubá L., Matějovská I., Bernášková K., Rokyta R.: Increased seizures susceptibility induced by prenatal methamphetamine exposure in adult female rats is not affected by early postnatal cross-fostering. Epilepsy and Behavior 20(1):6-11, 2011 IF = 1,994

 • Bernášková, K., Matějovská, I., Šlamberová, R.: Postnatal challenge dose of methamphetamine amplifies anticonvulsant effects of prenatal methamphetamine exposure on epileptiform activity induced by electrical stimulation in adult male rats. Experimental Neurology 229:282-287, 2011 IF = 4,436Poslední změna: 29. červen 2021 13:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor