Představení kliniky

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV poskytuje zdravotní péči v širokém rozsahu oboru gynekologie a porodnictví. Je výukovou základnou pro obor Gynekologie a porodnictví na 3. LF UK. V rámci katedry Gynekologie a porodnictví se na pregraduální výuce podílí dále spolupracující pracoviště ÚPMD Podolí a Gynekologická klinika ÚVN Praha.


Gynekologicko porodnická klinika je akreditovaným centrem pro postgraduální vzdělávání v oboru Gynekologie a porodnictví – Evropskou akreditaci EBCOG získala klinika 1.10.2018

Velmi významnou součástí kliniky je onkogynekologické centrum, které se specializuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění ženských orgánů. Klinika je výukovým centrem pro specializační vzdělávání v onkogynekologii, ESGO akreditaci získala klinika 9.6.2017. V současnosti jsou v ČR pouze dvě onkogynekologická centra s touto Evropskou akreditací. Klinika je jedním z dvou akreditovaných doškolovacích center v ČR pro výuku expertní kolposkopie.


Klinika dále zajišťuje komplexní péči v oblasti endoskopie (např. laparoskopické, hysteroskopické operace), urogynekologie (problematika poklesu gynekologických orgánů a močové inkontinence) a mamologie (onemocnění prsu). Tato škála výkonů umožňuje kvalitní pregraduální i postgraduální výuku.


Porodnická část kliniky pečuje o pacientky s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím, včetně ultrazvukové diagnostiky. Součástí kliniky je i neonatologické oddělení.


Zaměření kliniky ve vědecko-výzkumných projektech je zejména v oblasti onkogynekologie, fertilitu šetřících výkonech u žen se zhoubnými nádory, individualizaci onkochirurgické léčby. Mezinárodní spolupráce je v několika programech péče o těhotné se zhoubnými nádory, onkogynekologická klinika je zapojena do projektů INCIP, dále do projektů CEEGOG a ENGOT skupiny.


Poslední změna: 29. březen 2019 11:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor