Publikace


 

Pohled do databáze evidence publikační činnosti v systému OBD.


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UK


Vybrané publikace kliniky

 • Halaška, Michael J.; Rob, L. a kol.: Onkologická onemocnění během těhotenství. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. 230 s. ISBN 978-80-204-3753-2. Mladá fronta a.s., 2015, ISBN: 978-80-204-3753-2

 • Halaška, Michael J.; Kesić, V.; Rob, L.: 155. Pregnancy and Cancer. In: Ayhan, A.; Reed, N. et al. (Eds.): Textbook of Gynaecological Oncology. 3rd ed. Ankara: Güneş Publishing, 2016, pp. 1219-1226. ISBN 978-975-277-645-6.

 • Halaška, Michael; Rob, L.: Komplikace v urogynekologii. In: Halaška, M. et al.: Urogynekologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, s. 157-161. ISBN 80-7262-272-2.

 • Halaška, Michael J. (K); Nováčková, M.; Malá, I.; Pluta, M.; Chmel, R.; Stankušová, H.; Robová, H.; Rob, L.: A Prospective Study of Postoperative Lymphedema After Surgery for Cervical Cancer. International Journal of Gynecological Cancer, 2010, 20(5): 900-904. DOI: 10.1111/IGC.0b013e3181da29d0. (původní) IF: 1.558/2010; Aktuální IF časopisu: 2.369/2016

 • Halaška, Michael J. (K); Rob, L.; Robová, H.; Černý, M.: Treatment of gynecological cancers diagnosed during pregnancy. Future Oncology, 2016, 12(19): 2265-2275. DOI: 10.2217/fon-2016-0271. (přehledový) IF: 2.131/2016

 • Rob L, Halaška M, Robová H: Nerve-sparing and individually tailored surgery for cervical cancer. The Lancet Oncol 2010; 11: 292-301

 • Rob L, Pluta M, Robová H: Less radical surgery than radical hysterectomy in early stage cervical cancer. Gynecol Oncol 2010; 117(1): 148

 • Rob L, Pluta M, Škapa P, Robová H: Advanced in fertility-sparing surgery for cervical cancer. Expert Rev anticancer Ther 2010;10(7): 1101-1114

 • Robová H, Halaska M, Pluta M, Skapa P, Strnad P, Lisý J, Rob L: The role of neoadjuvant chemotherapy and surgery in cervical cancer. Int J Gynecol Cancer 2010; 20, 42-46

 • Rob L, Šlapa P, Robová H: Fertility- sparing surgery in patiens with cervical cancer. The Lancet Oncol 2011; 12, 192-200

 • Fučíková J, Králíková P, Fialová A, Brtnický T, Rob L, Bartůňková J, Špíšek R: Human tumor cells killed by anthracyclines induce a tumor-specific immune response. Cancer Research 2011; 71(14):1-13

 • Rob L, Robova H, Chmel R, Komar M, Halaska M, Skapa P. Surgical options in early cervical cancer. Int J Hyperthermia. 2012;28(6):489-500

 • Robova H, Rob L, Halaska MJ, Pluta M, Skapa P, Strnad P, Lisy J, Komar M. High-dose density neoadjuvant chemotherapy in bulky IB cervical cancer. Gynecol Oncol. 2013, Jan, 128(1):49-53

 • Robova H, Rob L, Halaska MJ, Pluta M, Skapa P. Current status of sentinel lymph node mapping in the management of endometrial cancer. Expert Rev Anticancer Ther.2013,13(1):55-61

 • Rob L, Robova H, Halaska MJ, Hruda M, Skapa P. Current status of sentinel lymph node mapping in the management of cervical cancer. Expert Rev Anticancer Ther.2013,13(7):861-870

 • Halaska MJ, Komar M, Vlk R, Tomek V, Skultety J, Robova H, Rob L. A pilot study on peak systolic velocity monitoring of fetal anemia after administration of chemotherapy during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014, 174, 76-79

 • Robova H, Halaska MJ, Pluta M, Skapa P, Matecha J, Lisy J, Rob L. Oncological and pregnancy outcomes after high-dose density neoadjuvatnt chemotherapy and fertility-sparing surgery in cervical cancer. Gynecol Oncol, 2014, 135(2): 213-216

 • Fucikova J, Moserova I, Truxova I, Hermanova I, Vancurova I, Partlova S, Fialova A, Sojka L, Cartron PF, Houska M, Rob L, Bartunkova J, Spisek R. High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. Int J Cancer. 2014 Sep 1;135(5):1165-77.

 • Rob L, Robova H, Pluta M, Halaska MJ, Matecha J, Skapa P. Less radical surgery than radical trachelectomy or radical hysterectomy in patients with stage I cervical cancer. Gynecol Oncol, 2014, 133: 66-67

 • Robova H, Rob L, Halaska MJ, Pluta M, Skapa P. Review of Neoadjuvant Chemotherapy and Trachelectomy: Which Cervical Cancer Patients Would Be Suitable for Neoadjuvant Chemotherapy Followed by Fertility - Sparing Surgery? Current Oncology Reports 2015, 17(5), 446-500

 • Amant, F.; Vandenbroucke, T.; Verheecke, M.; Fumagalli, M.; Halaska, M. J.; Boere, I.; Han, S.; Gziri, M. M.; Peccatori, F.; Rob, L.; Lok, C.; Witteveen, P.; Voigt, J-U; Naulaers, G.; Vallaeys, L.; Van den Heuvel, F.; Lagae, L.; Mertens, L.; Claes, L.; Van Calsteren, K. Pediatric Outcome after Maternal Cancer Diagnosed during Pregnancy, N Engl J Med 2015; 373: 1824-34

 • Halaska MJ, Rob L, Robova H., Cerny M.. Treatment of gynecological cancer diagnosed during pregnancy. Future Oncol 2016, 12(19):2265-75


Poslední změna: 12. červenec 2019 15:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor