Publikace


 

Pohled do databáze evidence publikační činnosti v systému OBD.


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UK


Vybrané publikace kliniky

Odborné monografie

2018


 • GÜRLICH, Robert; a kol. Peritonitis. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2018. 264 s. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-584-2.


2017


 • STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; ARENBERGEROVÁ, Monika; ŠVEC, Jiří. Molekulární onkologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media, 2017. 191 s. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.


2014


 • ANDĚL, Petr; ŠKROVINA, Matej; DUCHÁČ, Vítězslav; KLOS, Karel. Inkontinence stolice a obstipace pohledem chirurga. 1. vyd. Praha: Galén, 2014. 141 s. ISBN 978-80-7492-140-7.


Kapitoly v odborných monografiích

2018


 • VYHNÁNEK, František. 4.1 Klinická diagnostika sekundární peritonitidy. In: GÜRLICH, Robert; a kol. Peritonitis. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, s. 89-91. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-584-2.

 • GÜRLICH, Robert. 9.1 Akutní pankreatitida. In: GÜRLICH, Robert; a kol. Peritonitis. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, s. 150-157. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-584-2.

 • TEPLAN, Vladimír; GÜRLICH, Robert; TEPLAN-JR, Vladimír; CLAVEL, Veronika. 15 Léčebné postupy u obézních nefrologických nemocných. In: TEPLAN, Vladimír; a kol. Obezita a ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 218-238. Edice: Aeskulap. ISBN 978-80-204-4745-6.

 • VYHNÁNEK, František. 9.10 Sekundární peritonitida poúrazová. In: GÜRLICH, Robert; a kol. Peritonitis. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, s. 198-205. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-584-2.

 • KOSTKA, Rodomil. 16 Peritonismus. In: GÜRLICH, Robert; a kol. Peritonitis. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2018, s. 248-252. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-584-2.


2017


 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 13 Fraktura žeber II.-IV. vlevo, osteosyntéza, kontuze plic. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; a kol. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2017, s. 76-80. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-526-2.

 • HOLEČKOVÁ, Petra; STANĚK, Libor. 3. Nádory hlavy a krku. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 35-43. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • STANĚK, Libor; VOČKA, Michal; TESAŘOVÁ, Petra. 4. Karcinom prsu. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 45-58. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • STANĚK, Libor; VOČKA, Michal; GÜRLICH, Robert. 6. Karcinom žaludku. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 71-80. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • KRAJSOVÁ, Ivana; ARENBERGEROVÁ, Monika; STANĚK, Libor. 13. Melanom. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 149-161. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • VOČKA, Michal; PETRUŽELKA, Luboš; STANĚK, Libor. 10. Prostata. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 117-124. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • KOPEČKOVÁ, Kateřina; STANĚK, Libor. 12. Sarkomy měkkých tkání a kostí. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 139-148. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 11 Fraktura manubria sterna. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; a kol. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2017, s. 68-71. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-526-2.

 • ROKOŠNÝ, Slavomír; BALÁŽ, Peter. Chapter 26. Arteriovenous Fistula Aneurysm. In: CHKHOTUA, Archil B. Innovations in Dialysis Vascular Access Surgery. New York: Nova Science Publishers, 2017, s. 317-338. Edice: Series: Urology Research Progress. ISBN 978-1-5361-2158-2.

 • BALÁŽ, Peter. 13 Odběry orgánů pro účely transplantace. In: MOLITOR, Martin; a kol. Transplantace v rekonstrukční chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2017, s. 115-120. Edice: Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5546-5.

 • BULVAS, Miroslav; SOMMEROVÁ, Zuzana; PROCHÁZKA, Václav. Kapitola 10 - Onemocnění aorty a periferních cév. In: VOJÁČEK, Jan; KETTNER, Jiří. Klinická kardiologie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 821-906. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-549-1.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 14 Oboustranná sériová zlomenina žeber - osteosyntéza. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; a kol. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2017, s. 81-84. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-526-2.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 29 Bodná poranění hrudníku a břicha. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; a kol. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2017, s. 162-165. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-526-2.

 • STANĚK, Libor; VOČKA, Michal; MUSIL, Zdeněk; MIŠKOVIČOVÁ, Michaela. 11. Neuroendokrinní nádory. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 125-137. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • STANĚK, Libor; VOČKA, Michal; GÜRLICH, Robert. 5. Karcinom plic. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 61-70. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • VOČKA, Michal; PETRUŽELKA, Luboš; STANĚK, Libor. 7. Kolorektální karcinom. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 81-96. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • ZEMANOVÁ, Milada; STANĚK, Libor. 8. Nádory ledvin. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 99-107. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 15 Oboustranná stabilizace hrudníku. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; a kol. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2017, s. 85-89. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-526-2.

 • STANĚK, Libor; GÜRLICH, Robert; MUSIL, Zdeněk. 1. Úvod do molekulární onkologie. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 15-22. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • BALÁŽ, Peter. 29 Transplantace cévnich alograftů. In: MOLITOR, Martin; a kol. Transplantace v rekonstrukční chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2017, s. 261-264. Edice: Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5546-5.

 • VOČKA, Michal; PETRUŽELKA, Luboš; STANĚK, Libor. 9. Pankreas. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 109-115. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

 • VÍCHA, Aleš; STANĚK, Libor. 2. Nádory mozku - gliální nádory centrální nervové soustavy. In: STANĚK, Libor; TESAŘOVÁ, Petra; GÜRLICH, Robert; a kol. Molekulární onkologie v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o, 2017, s. 25-33. Edice: Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.


2015


 • VYHNÁNEK, František. 3.4 Damage Control Surgery. In: WENDSCHE, Peter; VESELÝ, Radek; a kol. Traumatologie. Praha: Galén, 2015, s. 18-20. ISBN 978-80-7492-211-4.

 • VYHNÁNEK, František. 22. Poranění břicha. In: WENDSCHE, Peter; VESELÝ, Radek; a kol. Traumatologie. Praha: Galén, 2015, s. 117-130. ISBN 978-80-7492-211-4.


2014


 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 37 Fraktura manubria sterni. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; VAŠÁKOVÁ, Martina; a kol. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2014, s. 200-203. Edice: Jessenius; Medicína v instruktivních kazuistikách. ISBN 978-80-7345-407-4.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 36 Fraktura žeber 2.-4. vlevo, osteosyntéza, kontuze plic. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; VAŠÁKOVÁ, Martina; a kol. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2014, s. 195-199. Edice: Jessenius; Medicína v instruktivních kazuistikách. ISBN 978-80-7345-407-4.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 41 Oboustranná stabilizace hrudníku. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; VAŠÁKOVÁ, Martina; a kol. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2014, s. 216-220. Edice: Jessenius; Medicína v instruktivních kazuistikách. ISBN 978-80-7345-407-4.

 • GÜRLICH, Robert; PECHAČOVÁ, Zdeňka; FRÝBA, Vladimír. 31 Karcinom anu. In: KRŠKA, Zdeněk; HOSKOVEC, David; PETRUŽELKA, Luboš; a kol. Chirurgická onkologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2014, s. 565-572. ISBN 978-80-247-4284-7.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 34 Bodná poranění hrudníku a břicha. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; VAŠÁKOVÁ, Martina; a kol. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2014, s. 187-190. Edice: Jessenius; Medicína v instruktivních kazuistikách. ISBN 978-80-7345-407-4.

 • ŠTEFKA, Jakub; JIRAVA, David; TAŠKOVÁ, Alice; HYTYCH, Vladislav. 40 Oboustranná sériová zlomenina žeber - osteosyntéza. In: HYTYCH, Vladislav; TAŠKOVÁ, Alice; VAŠÁKOVÁ, Martina; a kol. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2014, s. 212-215. Edice: Jessenius; Medicína v instruktivních kazuistikách. ISBN 978-80-7345-407-4.


Odborné články v časopisech s IF

2018


 • PATZELT, Matěj; ZÁRUBOVÁ, Lucie; KLENER, Pavel; BÁRTA, Josef; BENKOVÁ, Kamila; BRANDEJSOVÁ, Adrianna Natalie; TRNĚNÝ, Marek; GÜRLICH, Robert; SUKOP, Andrej. Anaplastic Large-Cell Lymphoma Associated with Breast Implants: A Case Report of a Transgender Female. Aesthetic Plastic Surgery. 2018, 42(2), 451-455. ISSN 0364-216X. DOI: 10.1007/s00266-017-1012-y. IF: 1.484/2017.

 • BALÁŽ, Peter; GOGALNICEANU, Petrut; CALLAGHAN, Chris. Is carotid revascularization worthwhile in patients waiting for kidney transplantation? Transplantation Reviews. 2018, 32(2), 79-84. ISSN 0955-470X. DOI: 10.1016/j.trre.2017.11.001. IF: 2.364/2017.

 • VYHNÁNEK, František; JIRAVA, David; OČADLÍK, Martin; ŠKRABALOVÁ, Dana; ŠÁBER, Martin; MICHAL, Pavel. Inovované žeberní dlahy Judetova typu - preklinická studie, první klinické zkušenosti. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2018, 85(3), 226-230. ISSN 0001-5415. IF: 0.645/2017.

 • HLAVSA, Jan; ČEČKA, Filip; ZÁRUBA, Pavel; ZAJAK, Ján; GÜRLICH, Robert; STRNAD, Robin; PAVLÍK, Tomáš; KALA, Zdeněk; LOVEČEK, Martin. Tumor grade as significant prognostic factor in pancreatic cancer: validation of a novel TNMG staging system. Neoplasma. 2018, 65(4), 637-643. ISSN 0028-2685. DOI: 10.4149/neo_2018_171012N650. IF: 1.696/2017.

 • MOLITOR, Martin; OLIVERIUS, Martin; SUKOP, Andrej. Abdominal wall allotransplantation. Biomedical Papers. 2018, 162(3), 184-189. ISSN 1213-8118. DOI: 10.5507/bp.2018.038. IF: 1.087/2017.


2017


 • ONDRÁKOVÁ, Martina; MOŤOVSKÁ, Zuzana; WALDAUF, Petr; KNOT, Jiří; HAVLŮJ, Lukáš; BITTNER, Lukáš; BARTOŠKA, Radek; GÜRLICH, Robert; KRBEC, Martin; DŽUPA, Valér; GRILL, Robert; WIDIMSKÝ, Petr. Antithrombotic therapy of patients with atrial fibrillation discharged after major non-cardiac surgery. 1-year follow-up. Sub-analysis of PRAGUE 14 study. PLoS One. 2017, 12(5), e0177519. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0177519. IF: 2.766/2017.

 • BALÁŽ, Peter; HAVLŮJ, Lukáš. Gastroduodenal Artery Transposition in Pancreatic Tumour Resection. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery. 2017, 54(5), 644. ISSN 1078-5884. DOI: 10.1016/j.ejvs.2017.08.012. IF: 3.877/2017.

 • ELIÁŠOVÁ, Petra; PINKAS, Michael; KOLOŠTOVÁ, Katarína; GÜRLICH, Robert; BOBEK, Vladimír. Circulating tumor cells in different stages of colorectal cancer. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2017, 55(1), 1-5. ISSN 0239-8508. DOI: 10.5603/FHC.a2017.0005. IF: 1.586/2017.

 • HAVLŮJ, Lukáš; DŽUPA, Valér; GÜRLICH, Robert. Damage Control Surgery u polytraumatizovaných pacientů s poraněním pánve. Je možné použít vnitřní osteosyntézu? Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2017, 84(4), 304-308. ISSN 0001-5415. IF: 0.645/2017.

 • WOHLFAHRT, Peter; ROKOŠNÝ, Slavomír; MELENOVSKÝ, Vojtěch; BORLAUG, Barry A.; PEČENKOVÁ, Věra; BALÁŽ, Peter. Reply to "Cardiac remodeling after reduction of high-flow arteriovenous fistulas in end-stage renal disease: methodological issues". Hypertension Research. 2017, 40(4), 411. ISSN 0916-9636. DOI: 10.1038/hr.2016.160. IF: 3.439/2017.


2016


 • BALÁŽ, Peter; WOHLFAHRT, Peter; ROKOŠNÝ, Slavomír; MALÝ, Štěpán; BJÖRCK, Martin. Is It Worthwhile Treating Occluded Cold Stored Venous Allografts by Thrombolysis? European Journal of Vascular & Endovascular Surgery. 2016, 52(3), 370-376. ISSN 1078-5884. DOI: 10.1016/j.ejvs.2016.06.011. IF: 4.061/2016.

 • HOFFMANOVÁ, Iva; GÜRLICH, Robert; JANÍK, Václav; SZABÓ, Arpád; VERNEROVÁ, Zdeňka. Dilemmas in autoimmune pancreatitis. Surgical resection or not? Bratislavské lekárske listy / Bratislava Medical Journal. 2016, 117(8), 463-467. ISSN 0006-9248. DOI: 10.4149/BLL_2016_090. IF: 0.667/2016.

 • LISÝ, Pavel; HAVLŮJ, Lukáš; TEPLAN-JR, Vladimír; LUKÁŠ, David; GÜRLICH, Robert. Surgical treatment of patients with colorectal cancer at the University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague. European Surgery. 2016, 48(Suppl. 2), S147-S148. ISSN 1682-8631. DOI: 10.1007/s10353-016-0407-3. IF: 0.287/2016.

 • KOLOŠTOVÁ, Katarína; MATKOWSKI, Rafal; GÜRLICH, Robert; GRABOWSKI, Krzysztof; SOTER, Katarzyna; LISCHKE, Robert; SCHÜTZNER, Jan; BOBEK, Vladimír. Detection and cultivation of circulating tumor cells in gastric cancer. Cytotechnology. 2016, 68(4), 1095-1102. ISSN 0920-9069. DOI: 10.1007/s10616-015-9866-9. IF: 1.857/2016.

 • VÁŇOVÁ, Kateřina; BOUKALOVÁ, Štěpána; GBELCOVÁ, Helena; MUCHOVÁ, Lucie; NEUŽIL, Jiří; GÜRLICH, Robert; RUML, Tomáš; VÍTEK, Libor. Heme oxygenase is not involved in the anti-proliferative effects of statins on pancreatic cancer cells. BMC Cancer. 2016, 16(May), Article 309. ISSN 1471-2407. DOI: 10.1186/s12885-016-2343-9. IF: 3.288/2016.

 • WOHLFAHRT, Peter; ROKOŠNÝ, Slavomír; MELENOVSKÝ, Vojtěch; BORLAUG, Barry A.; PEČENKOVÁ, Věra; BALÁŽ, Peter. Cardiac remodeling after reduction of high-flow arteriovenous fistulas in end-stage renal disease. Hypertension Research. 2016, 39(9), 654-659. ISSN 0916-9636. DOI: 10.1038/hr.2016.50. IF: 3.581/2016.


2015


 • BALÁŽ, Peter; BJÖRCK, Martin. True aneurysm in autologous hemodialysis fistulae: definitions, classification and indications for treatment. The Journal of Vascular Access. 2015, 16(6), 446-453. ISSN 1129-7298. DOI: 10.5301/jva.5000391. IF: 1.535/2015.

 • TEPLAN-JR, Vladimír; ŠENOLT, Ladislav; HULEJOVÁ, Hana; TEPLAN, Vladimír; ŠTOLLOVÁ, Milena; GÜRLICH, Robert. Early changes in serum visfatin after abdominal surgery: a new pro-inflammatory marker in diagnosis. Biomedical Papers. 2015, 159(3), 489-496. ISSN 1213-8118. DOI: 10.5507/bp.2014.012. IF: 0.924/2015.

 • VYHNÁNEK, František; JIRAVA, David; OČADLÍK, Martin; ŠKRABALOVÁ, Dana. Chirurgická stabilizace u blokové zlomeniny žeber: indikace, technika a výsledky. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2015, 82(4), 303-307. ISSN 0001-5415. IF: 0.552/2015.


2014


 • BOBEK, Vladimír; MATKOWSKI, Rafal; GÜRLICH, Robert; GRABOWSKI, Krzysztof; SZELACHOWSKA, Jolanta; LISCHKE, Robert; SCHÜTZNER, Jan; HARUŠTIAK, Tomáš; PAZDRO, Alexandr; RZECHONEK, Adam; KOLOŠTOVÁ, Katarína. Cultivation of circulating tumor cells in esophageal cancer. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2014, 52(3), 171-177. ISSN 0239-8508. DOI: 10.5603/FHC.2014.0020. IF: 1.364/2014.

 • WIDIMSKÝ, Petr; MOŤOVSKÁ, Zuzana; HAVLŮJ, Lukáš; ONDRÁKOVÁ, Martina; BARTOŠKA, Radek; BITTNER, Lukáš; DUŠEK, Ladislav; DŽUPA, Valér; KNOT, Jiří; KRBEC, Martin; MENCL, Libor; PACHL, Jan; GRILL, Robert; HANINEC, Pavel; WALDAUF, Petr; GÜRLICH, Robert. Perioperative cardiovascular complications versus perioperative bleeding in consecutive patients with known cardiac disease undergoing non-cardiac surgery: Focus on antithrombotic medication. The PRAGUE-14 registry. Netherlands Heart Journal. 2014, 22(9), 372-379. ISSN 1568-5888. DOI: 10.1007/s12471-014-0575-3. IF: 1.837/2014.

 • TEPLAN, Vladimír; MAHROVÁ, Andrea; PIŤHA, Jan; RACEK, Jaroslav; GÜRLICH, Robert; TEPLAN-JR, Vladimír; VALKOVSKÝ, Ivo; ŠTOLLOVÁ, Milena. Early exercise training after renal transplantation and asymmetric dimethylarginine: the effect of obesity. Kidney & Blood Pressure Research. 2014, 39(4), 289-298. ISSN 1420-4096. DOI: 10.1159/000355806. IF: 2.123/2014.

 • ROKOŠNÝ, Slavomír; BALÁŽ, Peter; WOHLFAHRT, Peter; PALOUŠ, Daniel; JANOUŠEK, Libor. Reinforced Aneurysmorrhaphy for True Aneurysmal Haemodialysis Vascular Access. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery. 2014, 47(4), 444-450. ISSN 1078-5884. DOI: 10.1016/j.ejvs.2014.01.010. IF: 2.490/2014.

 • MENZLOVÁ, Erika; ZÁHUMENSKÝ, Jozef; GÜRLICH, Robert; KUČERA, Eduard. Rectal injury following delivery as a possible consequence of endometriosis of the rectovaginal septum. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2014, 124(1), 85-86. ISSN 0020-7292. DOI: 10.1016/j.ijgo.2013.06.038. IF: 1.537/2014.

 • LUKÁŠ, Jindřich; DRÁBEK, Jiří; DUDEŠEK, Bohumil; VÁŽAN, Petr; STRÁNSKÁ, Jana; JANČÍK, Sylwia; MACKOVÁ, Markéta; SYRŮČEK, Martin; LUKÁŠ, David; DUŠKOVÁ, Jaroslava; DUNDR, Pavel; HINTNAUSOVÁ, Barbora; JISKRA, Jan. Correlation among the BRAF Gene Mutation Status, Clinicopathological Features of Primary Tumour, and Lymph Node Metastasizing of Papillary Thyroid Carcinoma. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2014, 122(5), 268-272. ISSN 0947-7349. DOI: 10.1055/s-0034-1372624. IF: 1.555/2014.

 • BOBEK, Vladimír; GÜRLICH, Robert; ELIÁŠOVÁ, Petra; KOLOŠTOVÁ, Katarína. Circulating tumor cells in pancreatic cancer patients: Enrichment and cultivation. World Journal of Gastroenterology. 2014, 20(45), 17163-17170. ISSN 1007-9327. DOI: 10.3748/wjg.v20.i45.17163. IF: 2.369/2014.


Odborné cizojazyčné články bez IF

2018


 • ROKOŠNÝ, Slavomír; O'NEILL, Stephen; BALÁŽ, Peter. Contemporary management of arteriovenous haemodialysis fistula aneurysms. Cor et Vasa. 2018, 60(1), e49-e55. ISSN 0010-8650. DOI: 10.1016/j.crvasa.2017.10.005.

 • HRUDKA, Jan; STRAKOVÁ, Radka; HAJER, Jan; GÜRLICH, Robert; HAASOVÁ, Petra; ŠMŮLOVÁ, Marie Claire; MANDYS, Václav. Lymphoepithelial Cyst of the Pancreas: A Case Report. JOP: Journal of the Pancreas. 2018, 19(5), 268-273. ISSN 1590-8577.

 • HAJER, Jan; HAVLŮJ, Lukáš; WHITLEY, Adam; GÜRLICH, Robert. Non-Exposure Endoscopic-Laparoscopic Cooperative Surgery for Stomach Tumors: First Experience from the Czech Republic. Clinical Endoscopy. 2018, 51(2), 167-173. ISSN 2234-2400. DOI: 10.5946/ce.2017.076.Poslední změna: 12. červenec 2019 15:53 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor