Prezentace kliniky

Hlavní úkoly kliniky


  • Léčebně-preventivní a vysoce specializovaná chirurgická péče

  • Výuka studentů medicíny magisterského studijního programu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  • Výuka studentů bakalářského studia v oborech Fyzioterapie a Ošetřovatelství

  • Výuka studentů doktorského studijního programu v oboru Experimentální chirurgie a Kardiovaskulární vědy

  • Postgraduální výuka a výchova mladých lékařů, zejména chirurgů

  • Výzkum

  • Expertizní a posudková činnost pro potřeby 3. lékařské fakulty UK a Ministerstva zdravotnictví


Chirurgická klinika v Praze na Královských Vinohradech je společným pracovištěm fakultní nemocnice a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a sídlí v prostorách pavilonu H Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.


Zabezpečuje nejvyšší možnou léčebně preventivní a vysoce specializovanou péči pro spádovou oblast Prahy 10, částečně Prahy 3, potažmo celých východních Čech. Současně působí jako superkonziliární pracoviště pro chirurgická oddělení v rámci celé České republiky. Diagnosticko-léčebnou péčí o nemocné s viscerálními traumaty je nedílnou součástí Traumacentra FNKV se spádovou oblastí kolem 1 200 000 obyvatel.


Klinika je výukovou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výuku chirurgie zajišťuje v oborech magisterského studia Všeobecné lékařství, a to jak pro studenty studující v českém jazyce, tak i zahraniční studenty studující v anglickém jazyce. Dále se podílí i na výuce studentů bakalářského studia v oborech Fyzioterapie a Ošetřovatelství. V postgraduálním doktorském studiu klinika umožňuje vzdělávání v oboru Experimentální chirurgie a Kardiovaskulární vědy. Od roku 2012 je garantem postgraduální výuky chirurgie za 3. LF UK Praha.


Klinika byla a je řešitelem a spoluředitelem řady výzkumných projektů, zejména pak v oblasti onkochirurgie a úrazové chirurgie. Výsledky vědecké práce jsou pravidelně publikovány a přednášeny na prestižních domácích a zahraničních odborných lékařských setkáních.Poslední změna: 25. březen 2019 17:17 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor