Publikace

Publikační činnost pracovníků kliniky


 

Pohled do databáze evidence publikační činnosti v systému OBD.


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UKVybrané publikace kliniky

A01. Odborné články v časopisech s IF

2018

MOLITOR, M.; OLIVERIUS, M.; SUKOP, A.: Abdominal wall allotransplantation. Biomedical Papers, 2018, 162(3): 184-189. DOI: 10.5507/bp.2018.038.

IF: 1.087/2017; Poslední IF: 1.087/2017


PATZELT, M.; ZÁRUBOVÁ, L.; KLENER, P.; BÁRTA, J.; BENKOVÁ, K.; BRANDEJSOVÁ, AN.; TRNĚNÝ, M.; GÜRLICH, R.; SUKOP, A.: Anaplastic Large-Cell Lymphoma Associated with Breast Implants: A Case Report of a Transgender Female. Aesthetic Plastic Surgery, 2018, 42(2): 451-455. DOI: 10.1007/s00266-017-1012-y.

IF: 1.484/2017; Poslední IF: 1.484/2017


SUKOP, A.; PATZELT, M.; KOZÁK, J.; LEŠKO, R.: A Case Report: Reconstruction of the anterior skull base with free muscle flap after iatrogenic injury. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, přijato k tisku

IF: 0.508/2017; Poslední IF: 0.508/2017


SUKOP, A.; TICHÁ, P.; MOLITOR, M.: Možnosti ošetření u zastaralých poranění hlubokých flexorů prstů ruky - primární transplantace šlachovým štěpem. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2018, 85(5): 370-372.

IF: 0.645/2017; Poslední IF: 0.645/2017


2017


MILETÍN, J.; SUKOP, A.; BÁČA, V.; KACHLÍK, D.: Arterial Supply of the Thumb - Systemic Review. Clinical Anatomy, 2017, 30(7): 963-973. DOI: 10.1002/ca.22973.

IF: 1.908/2017; Poslední IF: 1.908/2017


2016


PILNÝ, J.; BÁČA, V.; KOHOUTEK, L.; VODOVÁ, H.; HORÁČKOVÁ, K.; SUKOP, A.: Perilunátní poškození zápěstí. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2016, 83(5): 332-335.

IF: 0.560/2016; Poslední IF: 0.645/2017


2014


MĚŠŤÁK, O.; MATOUŠKOVÁ, E.; ŠPŮRKOVÁ, Z.; BENKOVÁ, K.; VESELÝ, P.; MĚŠŤÁK, J.; MOLITOR, M.; POMBINHO, A.; SUKOP, A.: Mesenchymal Stem Cells Seeded on Cross-Linked and Noncross-Linked Acellular Porcine Dermal Scaffolds for Long-Term Full-Thickness Hernia Repair in a Small Animal Model. Artificial Organs, 2014, 38(7): 572-579. DOI: 10.1111/aor.12224.

IF: 2.050/2014; Poslední IF: 2.111/2017


MĚŠŤÁK, O.; SUKOP, A.; HSUEH, YS.; MOLITOR, M.; MĚŠŤÁK, J.; MATĚJOVSKÁ, J.; ZÁRUBOVÁ, L.: Centrifugation versus PureGraft for fatgrafting to the breast after breast-conserving therapy. World Journal of Surgical Oncology, 2014, 12(June): Article 178. DOI: 10.1186/1477-7819-12-178.

IF: 1.408/2014; Poslední IF: 1.792/2017


A02. Odborné cizojazyčné články bez IF

2017


BAYER, J.; SCHWARZMANNOVÁ, K.; DUŠKOVÁ, M.; NOVOTNÁ, K.; KNÍŽE, J.; SUKOP, A.: The Nasolabial Flap: The Most Versatile Method in Facial Reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae, 2017, 59(3-4): 135-141.


KAISER, R.; ULLAS, G.; HAVRÁNEK, P.; HOMOLKOVÁ, H.; MILETÍN, J.; TICHÁ, P.; SUKOP, A.: Current concepts in peripheral nerve injury repair. Acta Chirurgiae Plasticae, 2017, 59(2): 85-91.


KNÍŽE, J.; MILETÍN, J.; NEJEDLÝ, A.; CHORVÁT, M.; NOVOTNÁ, K.; TICHÁ, P.; FIBÍR, A.; SUKOP, A.; KNÍŽETOVÁ, A.: Current Treatment Options of Dupuytren's Disease. Acta Chirurgiae Plasticae, 2017, 59(3-4): 142-148.


KOŤOVÁ, M.; DUŠKOVÁ, M.; LEAMEROVÁ, E.; URBANOVÁ, W.; SCHWARZMANNOVÁ, K.; NOVOTNÁ, K.; SUKOP, A.: Postoperative fixation after repositioning of premaxilla in a patient with bilateral cleft lip and palate - case report. Acta Chirurgiae Plasticae, 2017, 59(3-4): 157-162.


NOVOTNÁ, K.; ARENBERGEROVÁ, M.; MILETÍN, J.; KNÍŽE, J.; ŠANDERA, V.; SCHWARZMANNOVÁ, K.; BAYER, J.; SUKOP, A.: Surgical treatment of melanoma. Acta Chirurgiae Plasticae, 2017, 59(3-4): 149-155.


PILNÝ, J.; ŠVARC, A.; VODOVÁ, H.; KLETENSKÝ, J.; TICHÁ, P.; SUKOP, A.: Has a glomus tumor always a quick diagnosis?. Acta Chirurgiae Plasticae, 2017, 59(2): 82-84.


PIRRO, O.; MĚŠŤÁK, O.; VINDIGNI, V.; SUKOP, A.; HROMÁDKOVÁ, V.; NGUYENOVÁ, A.; VÍTOVÁ, L.; BASSETTO, F.: Comparison of Patient-reported Outcomes after Implant Versus Autologous Tissue Breast Reconstruction Using the BREAST-Q. Plastic and Reconstructive Surgery: Global Open, 2017, 5(1): Article e1217. DOI: 10.1097/GOX.0000000000001217.


2014


MĚŠŤÁK, O.; ŠPŮRKOVÁ, Z.; BENKOVÁ, K.; VESELÝ, P.; HROMÁDKOVÁ, V.; MILETÍN, J.; JŮZEK, R.; MĚŠŤÁK, J.; MOLITOR, M.; SUKOP, A.: Comparison of Cross-linked and Non-Cross-linked Acellular Porcine Dermal Scaffolds for Long-term Full-Thickness Hernia Repair in a Small Animal Model. Eplasty, 2014, 14(e22): 172-183.


A03. Odborné články v českém nebo slovenském jazyce bez IF

2018


VEČEŘOVÁ, M.; LEAMEROVÁ, E.; SUKOP, A.: Řešení defektů měkkých tkání po excizích vrozených pigmentových névů. Léčba ran, 2018, 5(1): 8-10.


2017


MALIŠ, J.; FABEROVÁ, R.; BUČKOVÁ, H.; ČAPKOVÁ, Š.; ŠTĚRBA, J.; STARÁ, V.; KYNČL, M.; SUKOP, A.; ARENBERGER, P.: Současné terapeutické možnosti u infantilních hemangiomů. Česko-slovenská dermatologie, 2017, 92(2): 103-108.


MALIŠ, J.; STARÁ, V.; BLÁHOVÁ, K.; BUČKOVÁ, H.; FABEROVÁ, R.; ŠTĚRBA, J.; KLOVRZOVÁ, S.; KYNČL, M.; ČERNÝ, M.; HRDLIČKA, R.; MOJŽÍŠOVÁ, M.; VACULÍK, M.; KOZÁK, J.; KATRA, R.; MICHALUSOVÁ, I.; SUKOP, A.; RYGL, M.; HERCOGOVÁ, J.; ARENBERGER, P.; ŠMUCLER, R.; ČAPKOVÁ, Š.: Infantilní hemangiomy: Současné léčebné postupy. Česko-slovenská pediatrie, 2017, 72(4): 245-254.


NOVOTNÁ, K.; VEČEŘOVÁ, M.; TICHÁ, P.; MILETÍN, J.; SUKOP, A.: Možnosti krytí defektů. Ortopedie, 2017, 11(6): 264-269.


2014


FIBÍR, A.; SUKOP, A.: Kolagenáza Clostridium histolyticum při léčbě Dupuytrenovy kontraktury - časné výsledky. Ortopedie, 2014, 8(6): 289-294.


MALIŠ, J.; STARÁ, V.; KOLOVRZOVÁ, S.; NOVÁKOVÁ, L.; ČAPKOVÁ, Š.; ŠVOJGR, K.; JEŘÁBKOVÁ, V.; CYPROVÁ, S.; CHÁŇOVÁ, M.; KOZÁK, J.; KOCMICHOVÁ, B.; SUKOP, A.; HŘÍBAL, Z.; PÁDR, R.; BLÁHOVÁ, K.; VACULÍK, M.; STARÝ, J.: Betablokátory v léčbě hemangiomů dětského věku. Česko-slovenská pediatrie, 2014, 69(5): 274-282.


SUKOP, A.; FIBÍR, A.; DRÁČ, P.; HELLMUTH, T.; SCHMORANZOVÁ, A.; MĚŠŤÁK, O.: Chirurgická léčba zastaralých poranění extenzorů v zóně I. Ortopedie, 2014, 8(6): 279-283.


B01. Odborné monografie

2018


SUKOP, A. et al.: Akutní poranění ruky. Praha: Galén, 2018. v tisku. 2. aktualiz. vyd.

C01. Kapitoly v odborných monografiích


2017


SUKOP, A.: 6 Onemocnění horní končetiny vyvolaná infekcí. In: PILNÝ, J.; SLODIČKA, R. a kol.: Chirurgie ruky. Praha: Grada Publ., 2017, s. 87-98. 2. aktual. a dopl. vyd. ISBN 978-80-271-0180-1.

Poslední změna: 15. červenec 2019 15:05 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor