Prezentace kliniky

Klinika pracovního a cestovního lékařství je specializované pracoviště ambulantního charakteru zaměřené na poskytování pracovně lékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče a k uznávání nemocí z povolání. Je zaměřené také na zajišťování zdravotní péče osobám cestujícím do zahraničí a na poskytování primární ambulantní péče všeobecnými praktickými lékaři pro dospělé.


V rámci pracovně lékařských služeb se provádí hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních lékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.


Řadě organizací poskytuje klinika na základě uzavřené smlouvy komplexní pracovně lékařské služby.


Zároveň slouží jako odborné konzultační centrum pro pracovně lékařská pracoviště všech typů, kupř. pro hygienické stanice nebo pro praktické lékaře pečující o pracující, a také pro bezpečnostní techniky, pracovníky odborů a představitele vedení podniků.Podle Rozhodnutí MZ ČR je klinika kompetentní k uznávání nemocí z povolání podle zákona 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to pro území Hlavního města Prahy. Na klinice jsou vyšetřováni, léčeni a dispenzarizováni pracovníci trpící nemocemi z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání (nebo u nichž existuje podezření na taková postižení).


Klinika také pořádá jednání České komise pro posuzování nemocí z povolání Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J.E.Purkyně. (Přednosta kliniky je předsedou této komise a jedna pracovnice kliniky jejím tajemníkem). Tato komise posuzuje posudkově složité případy profesionálního postižení, které se objevily v oblasti Čech a vyjadřuje se k odvoláním proti rozhodnutí jednotlivých pracovišť uznávajících nemoci z povolání.


V rámci projektu Evropská síť nekuřáckých nemocnic (ENSH) a implementace standardu 7 - Zdravé pracoviště, je součástí kliniky od 1.6.2014 Centrum pro závislé na tabáku. Je zaměřeno na léčbu a pomoc nejen personálu nemocnice, ale i pacientům, kteří mají možnost dostat odbornou pomoc při odvykání kouření.Poslední změna: 21. únor 2019 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor