Historie kliniky

Zakladatelem Kliniky popáleninové medicíny byl prof. MUDr František Burian (*17. 9. 1881 Praha, +15. 10. 1965, Praha). Působil jako chirurg v 1. balkánské válce a na základě svých zkušeností válečného chirurga prosadil r. 1925 zřízení stanice plastické chirurgie v Jedličkově ústavu, ze které se stal Ústav plastické chirurgie. Jeho zásluhou byla v roce 1939 v ČSR coby první zemi na světě uznána plastická chirurgie jako samostatný medicínský obor. Burian inicioval vybudování pracovišť plastické chirurgie v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích.


Popáleninové centrum bylo založeno z iniciativy profesora Františka Buriana v Praze v Legerově ulici v roce 1953. Vedoucím lékařem byl MUDr Mario Dobrkovský a bylo registrováno jako Oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie.


Po r. 1968 MUDr M. Dobrkovský emigroval do zahraničí a oddělení popálenin vedla MUDr Jarmila Doležalová. Spolu s ní zde pracovali lékaři MUDr Marta Zadorožná, MUDr Radko Vrabec a MUDr Marie Čakrtová. Později se k nim přidala i MUDr Radana Königová.


16.1.1969 ve 14.45 hod byl na oddělení popálenin přijat Jan Palach. Ošetřující lékařka MUDr Marta Zadorožná u něj diagnostikovala popáleniny 2. a 3. stupně na 85% povrchu těla. Byl zde hospitalizován na pokoji intenzívní péče, střežen tajnou policií a 19.1.1969 v 15,30 zemřel na následky svého rozsáhlého úrazu.


S Prof. F. Burianem v roce 1962 spolupracovala i MUDr Radana Königová, (*31. 7. 1930, Praha, +20. 9. 2013, Praha) která se postupně specializovala na léčení popálených, pochopila nutnost centralizované péče o rozsáhle popálené pacienty a na pracovišti v Legerově ulici pro ně zřídila speciální oddělení – jednotku intenzivní péče. V letech 1978 –1990 zde působila jako primářka. Pod jejím vedením oddělení vzkvétalo a v roce 1990 se stalo nezávislou klinikou.V čele této kliniky stála, už jako profesorka, do roku 1996.


Původně klidná Legerova ulice se s výstavbou magistrály stala nepřijatelnou pro léčbu popálených a bylo nutno nalézt jiné umístění. Do nové budovy v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se Klinika přestěhovala v roce 1983.


Statut popáleninového centra jí byl udělen v roce 1991. V roce 1994 byla založena jednotka intenzívní péče pro dětské pacienty.


Popáleninové centrum v Praze bylo prvním pracovištěm v tzv. Východním bloku, které aplikovalo biologickou náhradu kožního krytu – Integru a je součástí integrovaného záchranného systému, určeného k eradikaci následků hromadných neštěstí, včetně radiačních.


Centrum zajišťuje komplexní a kontinuální péči o pacienty od 0 věku se všemi typy popáleninového traumatu pro spádovou oblast celých Čech a zajišťuje dlouhodobou, často celoživotní, poúrazovou dispenzarizaci.


V ČR upravuje činnost popáleninových center věstník MZ ČR částka 6 z roku 2008 (Traumatologická péče v ČR). Centralizace péče o těžké pacienty rozšiřuje a prohlubuje zkušenosti celého interdisciplinárního týmu specialistů koordinovaného chirurgem -odborníkem v popáleninové medicíně a rekonstrukční chirurgii. Kromě klinické práce je centrum pověřeno pregraduální a postgraduální výukou.


Odborné ambulance

Na Klinice popáleninové medicíny je jedna ambulance pro dospělé a jedna pro dětské pacienty. Ambulance je určená pro průběžné sledování pacientů po termickém úraze.


Klinika popáleninové medicíny se skládá z:

  • JIP oddělení pro dospělé pacienty (9 lůžek),

  • JIP oddělení pro dětské pacienty (6 lůžek),

  • Dětského oddělení (15 lůžek),

  • Standardního oddělení (21 lůžek).


Klinika zajišťuje péči o popálené pacienty z oblasti celých Čech.


Doprovody matek k popáleným dětem jsou řešeny individuálně, na základě zdravotního a psychického stavu dítěte, rozhodnutí vedoucího dětského oddělení a pediatra. Hlavním kritériem je zajistit optimální situaci pro nemocné dítě. Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař v termínech dle dohody.


Ordinační hodiny:

Pondělí - Čtvrtek: 7:15 - 12:30 a 13:00 - 15:30

Pátek: 7:15 - 12:30
Poslední změna: 10. prosinec 2018 18:40 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor