Prezentace kliniky

Popáleninové centrum bylo založeno z iniciativy profesora Františka Buriana v Praze v Legerově ulici v roce 1953. Mimo jiné byl 16.1.1969 hod byl na oddělení popálenin přijat Jan Palach, který 19.1.1969 zemřel na následky svého rozsáhlého úrazu. Hlavní postavou poválečného období byla prof. Radana Königová a s její iniciativy je pracoviště od roku 1990 samostatnou klinikou. Do nové budovy v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se Klinika přestěhovala v roce 1983.


Činnost Popáleninového centra v rámci zdravotnického systému upravuje Věstník MZ ČR, 15/2015 vydaný 13.10 2015 o Centrech vysoce specializované traumatologické péče a Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami. Pražské popáleninové centrum je součástí integrovaného záchranného systému, určeného k eradikaci následků hromadných neštěstí, včetně radiačních. Klinika je širší součástí Traumacentra FNKV. Centrum poskytuje péči o pacienty od 0 věku se všemi typy popáleninového traumatu pro spádovou oblast celých Čech a zajišťuje dlouhodobou, často celoživotní, poúrazovou dispenzarizaci. KPM je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3.LF UK). Nedílnou součástí činnosti kliniky popálenin je výuka studentů 3. LF UK, kontinuální profesní vzdělávání lékařů kliniky, postgraduální vědecké studium a postgraduální výuka lékařů v oboru všeobecná a plastická chirurgie. Klinika spolupracuje i na výuce zdravotních sester. Součástí práce kliniky je i aktivní účast ve výzkumných projektech řešených v rámci České republiky. Klinika se aktivně podílí na odborné spolupráci v rámci evropských popáleninových pracovišť. Klinika má celkem 61 lůžek, z toho je 9 lůžek JIP pro dospělé pacienty, 6 pro děti, 15 lůžek jako standardní dětské oddělení,10 lůžek púro doprovody a 21 lůžek je určeno pro standardní dospělé pacienty. Z hlediska počtu lůžek patří k největším v regionu. Každoročně je na kliniku přijímáno cca 800 pacientů a doprovodů z celých Čech (10 krajů). Spádová oblast je odhadnutá na cca 6.3 milionu obyvatel.

Poslední změna: 11. prosinec 2018 16:41 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor