Prezentace kliniky

Interní klinika 3. LF UK a TN poskytuje komplexní léčebnou a preventivní péči pacientům s plnou škálou interních onemocnění jako pracoviště s rozsáhlým spádem pacientů v ambulantní složce, na akutních lůžkách standardní i intenzivní péče.


Poskytujeme specializovanou péči v oblasti Klinické výživy a metabolismu – Jednotku intenzivní metabolické péče, poradnu pro domácí parenterální výživu, domácí enterální výživu, cévní intervenční tým k zavádění permanentních vstupů pro nemocniční i domácí parenterální výživu, hydrataci i aplikaci cytostatik. Gastroenterologické pracoviště s centrovou péčí o idiopatické střevní záněty, kompletní diagnostickou i intervenční endoskopií. Specializovaná péče je poskytována i v dalších oborech, jako je hepatologie, diabetologie a obezitologie, kardiologie a angiologie, endokrinologie, nefrologie včetně dialyzační jednotky.


Interní klinika má akreditaci pracoviště ke školení lékařského výkonu a k vydávání funkčních licencí: F 001, F 002, F 003, F 005, F 006, F 008 a F 016.


Oddělení má také akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro obor Vnitřní lékařství, gastroenterologie, klinická výživa, diabetologie a endokrinologie.


V ošetřovatelské oblasti poskytujeme komplexní péči o nemocné. Snažíme se využít všech dostupných novinek, např. v oblasti hojení ran, prevenci proleženin, rehabilitaci apod.


Poslední změna: 29. březen 2019 13:10 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor