Prezentace kliniky

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici je sídlo Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN. Spolupráci nemocnice s fakultou lze shrnout v následujících bodech:


  • na KDCHT docházejí studenti magisterského studia lékařství 4., 5. a 6. ročníku obou verzí curricula, české i anglické. Absolvují zde kolem 130 hodin praktických cvičení za semestr. Přednášky oboru dětská chirurgie a traumatologie se konají v prostorách FNKV (Polákova posluchárna a seminární místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky). Praktická cvičení ve studijním programu OTA (4. ročník) pak v seminární místnosti Kliniky ba pavilonu B5 v Thomayerově nemocnici, předstátnicové klinické stáže probíhají rovněž na pracovišti v Thomayerově nemocnici (pavilon B4 a B5)

  • KDCHT spolupracuje s mnohými klinikami fakulty při řešení složitých případů. Velmi široká je spolupráce s Ortopedicko-traumatologickou klinikou, Klinikou plastické chirurgie i Klinikou popálenin. Mnohé závažné případy se pak stávají předmětem společných sdělení na domácích i zahraničních kongresech.Poslední změna: 5. leden 2021 14:29 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor