Pracovníci

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

Telefon: 420 26716 2716 (přednosta), 420 26716 2431 (sekretariát)
Adresa: Šrobárova 50, Praha, PSČ: 10034

Přednosta

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 420 26716 2716 martin.krbec@lf3.cuni.cz

Sekretářka

Anna Kouklíková 420 26716 2431 anna.kouklikova@lf3.cuni.cz

Profesor

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 420 26716 3172 valer.dzupa@lf3.cuni.cz
prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc. 420 26716 2431 zdenek.klezl@lf3.cuni.cz
prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. 420 26716 2489 jiri.skala-rosenbaum@lf3.cuni.cz

Docent

doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. 420 26716 2978 pavel.dousa@lf3.cuni.cz
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. jiri.kriz@lf3.cuni.cz

Odborný asistent

MUDr. Radek Bartoška, Ph.D. 420 26716 2583 radek.bartoska@lf3.cuni.cz
MUDr. Vladimír Frič, CSc. 420 26716 2430 vladimir.fric@lf3.cuni.cz
MUDr. Jakub Ježek, Ph.D. 420 26716 2712 jakub.jezek@lf3.cuni.cz
MUDr. Martin Kloub, Ph.D. martin.kloub@lf3.cuni.cz
MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D. martin.krivohlavek@lf3.cuni.cz
MUDr. Jiří Marvan, Ph.D. 420 26716 2483 jiri.marvan@lf3.cuni.cz
MUDr. Vladimír Pacovský, Ph.D. 420 26716 2903 vladimir.pacovsky@lf3.cuni.cz
MUDr. Michal Zídka, Ph.D. 420 26600 6318 michal.zidka@lf3.cuni.cz

Asistent

MUDr. Pavel Čech 420 26716 2583 pavel.cech1@lf3.cuni.cz
MUDr. Bc. Filip Hrdlička filip.hrdlicka@lf3.cuni.cz
MUDr. Zdeněk Klézl zdenek.klezl@fnkv.cz
MUDr. Roman Košťál 420 26716 3003 roman.kostal@lf3.cuni.cz
MUDr. Libor Luňáček 420 26716 2489 libor.lunacek@lf3.cuni.cz
MUDr. Dominik Macák dominik.macak@lf3.cuni.cz
MUDr. Jakub Maléř jakub.maler@lf3.cuni.cz
MUDr. Jiří Mašek jiri.masek@lf3.cuni.cz
MUDr. Ondřej Popelka ondrej.popelka@lf3.cuni.cz
MUDr. Jan Šimánek jan.simanek@lf3.cuni.cz
MUDr. Milan Urban milan.urban@lf3.cuni.cz
MUDr. Jiří Záhorka 420 26716 2589 jiri.zahorka@lf3.cuni.cz

Dokumentaristka

Ivana Hanáková ivana.hanakova@lf3.cuni.cz

Postgraduální student

MUDr. Richard Ambrus
MUDr. Jan Hradil
MUDr. Zdeněk Klézl zdenek.klezl@fnkv.cz
MUDr. Dominik Macák dominik.macak@lf3.cuni.cz
MUDr. Josef März
MUDr. Miroslav Šimánek
MUDr. Jan Šimánek jan.simanek@lf3.cuni.cz
MUDr. Milan Urban milan.urban@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 7. prosinec 2018 19:00 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor