Pracovníci

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

+ Popis oddělení

Klinika zajišťuje pregraduální výuku pediatrie v magisterském a bakalářských studijních směrech 3. LF UK. Klinika zajišťuje i postgraduální vzdělávání jak klinické ? akreditována pro pediatrii, endokrinologii a gastroenterologii, tak i vědecké ? doktorandská studia. Klinika řeší vědecké projekty grantových agentur tuzemských i zahraničních a výzkumného záměru MŠMT. Klinika poskytuje komplexní nepřetržité zdravotnické služby pro děti a dorost ve věku 0-19 let se specializačním zaměřením na novorozenecký screening, dětskou endokrinologii, vrozenou poruchu metabolismu aminokyselin ? fenylketornurii a gastroenterologii. V provozu je 15 ambulancí (všeobecná, alergologie, endokrinologie, diabetologie, fenylketonurie, kojenecká, nefrologie, kardiologie, hematologie, hypertenze, revmatologie, neurologie, psychologie, obezitologie, dietologie).

Telefon: 420 26716 2530 (přednosta), 420 26716 2561 (sekretariát p. Sylvie Zadražilová)
Adresa: Šrobárova 50, Praha (hlavní město), Praha, PSČ: 10034
Fax: 420 26716 2261

Přednosta

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. 420 26716 2530 milan.bayer@lf3.cuni.cz

Sekretářka

Sylvie Zadražilová 420 26716 2561 sylvie.zadrazilova@lf3.cuni.cz

Docent

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. 420 26716 2561 irena.aldhoon@fnkv.cz
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. felix.votava@lf3.cuni.cz

Odborný asistent

MUDr. Eva El-Lababidi, Ph.D. 420 26716 3726 eva.ellababidi@fnkv.cz
MUDr. Pavel Heinige 420 26108 3369 pavel.heinige@lf3.cuni.cz
MUDr. Helena Jahnová 420 26716 2571 helena.jahnova@lf3.cuni.cz
MUDr. Barbora Kociánová 420 26716 2561 barbora.kocianova@lf3.cuni.cz
MUDr. Alexander Kolský, CSc. 420 26716 3722 alexander.kolsky@lf3.cuni.cz
MUDr. Peter Korček, Ph.D. 420 29651 1501 peter.korcek@lf3.cuni.cz
MUDr. Daniela Palyzová, CSc. 420 26716 2565 daniela.palyzova@lf3.cuni.cz
MUDr. Ivan Peychl 420 26608 2384 ivan.peychl@lf3.cuni.cz
MUDr. Martina Romanová 420 26716 2551 martina.romanova@lf3.cuni.cz
MUDr. Kristina Rücklová, Ph.D. 420 26716 2819 kristina.rucklova@lf3.cuni.cz
MUDr. Jan Širc, Ph.D. 420 29651 1807 jan.sirc@lf3.cuni.cz
MUDr. Tamara Svobodová, CSc. 420 26716 2819 tamara.svobodova@lf3.cuni.cz
MUDr. Renáta Tyčová 420 26716 2571 renata.pazdirkova@lf3.cuni.cz
MUDr. Vladimír Volf, Ph.D. 420 26716 2560 vladimir.volf@lf3.cuni.cz
MUDr. Jan Vosáhlo 420 26716 2551 jan.vosahlo@lf3.cuni.cz

Asistent

MUDr. Daniel Fenakel 420 26716 2819 daniel.fenakel@lf3.cuni.cz
MUDr. Jana Lhotská jana.lhotska@lf3.cuni.cz

Lektor

MUDr. Renáta Říhová 420 26608 2339 renata.rihova1@lf3.cuni.cz
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 420 29651 1806 zbynek.stranak@lf3.cuni.cz
MUDr. Michaela Tvrdá 420 26716 2819 michaela.tvrda@lf3.cuni.cz

Postgraduální student

MUDr. Jan Hendrych 420 26108 3598 jan.hendrych@lf3.cuni.cz
MUDr. Martin Světnička
MUDr. Veronika Urbanová


Poslední změna: 7. prosinec 2018 13:10 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor