Vita Nostra Revue 2017/2

VNR 2017/2
VNR 2017/2
Vážení čtenáři, vychází druhé číslo Vita Nostra Revue v letošním roce. Věnuje se samozřejmě dění na fakultě i v nemocnici, studentským vědeckým i mimoškolním aktivitám, za zmínku jistě stojí studentská vědecká konference nebo otevření kavárny Malý Eden, která by měla sloužit jako jakési komunitní centrum. Velkým tématem tohoto čísla jsou ženy jakožto matky a jejich kariéra v medicíně, o svých zkušenostech krátce v anketě hovoří přední pedagožky fakulty a v rozsáhlejším textu téma aplikuje na obor urgentní medicíny také doktorka Jana Šeblová. Dalším důležitým medicínským tématem je paliativní péče. Představuje se paliativní tým, který nedávno vznikl na 1. interní klinice, a zároveň přetiskujeme rozhovor Ondřeje Nezbedy s doktorkou Irenou Závadou, primářkou hospice Cesta domů, který vyšel v jeho nové knize Průvodce smrtelníka. Neopomíjíme ani to, že uplynulo 25 let od založení ošetřovatelských studií na 3. lékařské fakultě a 100 let od narození známého pediatra profesora Václava Vojty. Samozřejmě nechybí komentáře předních českých novinářů, studentské texty, fotografie, umění a mnoho dalšího zajímavého čtení.


Obsah čísla  EDITORIAL  FACULTAS NOSTRA  MEDICÍNA 

 


  VZDĚLÁNÍ  TEXT


  • Lidé z Hagiboru: úryvek z knihy Nenápadně tvrdohlavá dáma prof. Olga Hníková (Jaroslav Veis)


  RES PUBLICA  ORBIS PICTUS  POST SCRIPTUM

Informace o časopisu

Informace o časopisu, redakční radě, pokyny pro přispěvovatele a přístup k předchozím vydání naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/vnr


Poslední změna: 20. duben 2022 09:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor