Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2022/1

VNR 2022/1
VNR 2022/1
Vážení a milí čtenáři Vita Nostra Revue, vychází první letošní číslo našeho časopisu. Věnuje se vzniku nového oboru epidemiologie a management veřejného zdraví, který si klade za cíl zajistit výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Důležitým tématem jsou také možnosti péče o duševní zdraví mediků na naší fakultě a rovněž řada úspěchů studentů i akademiků. V rubrice medicína vychází dva texty na téma urgentní medicína a domácí paliativní péče a v neposlední řadě upozorňujeme také na úryvek z knihy Lékaři na horách, která se věnuje polským lékařům himalájských expedic.


Příjemné čtení!


Předchozí vydání

VNR 2021/3-4
VNR 2021/3-4
 VNR 2021/2
VNR 2021/2
 VNR 2021/1
VNR 2021/1
 VNR 2020/3-4
VNR 2020/3-4
 VNR 2020/1-2
VNR 2020/1-2
 VNR 2019/3-4
VNR 2019/3-4


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Interní klinika 3. LF a FNKV

MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.

Jaroslav Veis

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

MUDr. Jana Šeblová

Urgentní příjem ON Kladno, a.s.

MUDr. Bc. Anna Ouřadová

Interní klinika 3. LF UK a FNKV


Šéfredaktorka VNR

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

Tel. 26710 2105, 724 134 189

e-mail: ,


Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme informacemi a pokyny Univerzity Karlovy k ochraně osobních údajů (GPDR) - viz https://www.cuni.cz/UK-9056.html


Stručná informace redakce VNR ke zpracování osobních údajů v rámci agendy Vita Nostra Revue


Přihlášení k odběru tištěného časopisu Vita Nostra Revue

Tištěný výtisk časopisu Vita Nostra Revue se rozesílá bezplatně všem interním i externím zájemcům po vyplnění registračního formuláře (do vyčerpání nákladu).


Způsob vlastní distribuce je volitelný:

  a. 

interní expedice přes interní fakultní poštovní schránky (zajišťuje redakce VNR)

  b. 

externí expedice – přímo do poštovní schránky (zajišťuje externí firma)


  • Registrační formulář v přípravě

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu šéfredaktorky:


Poslední změna: 20. duben 2022 10:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor