Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2018/3

VNR 2018/3
VNR 2018/3
Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, v podzimním vydání našeho čtvrtletníku opět přinášíme informace z dění na fakultě v uplynulých měsících, připomínáme si významná životní jubilea akademiků, z nichž za zmínku stojí především 90. narozeniny profesora Čecha, ale také 80. narozeniny doc. Provazníkové. Studenti popisují své prázdninové stáže, například Anna Ouřadová, která se dlouhodobě zajímá o oblast pouliční medicíny, píše o své stáži v ostravské ordinaci pro chudé. Protože nedávno začal semestr, věnujeme se také tématu stres. Dr. Šeblová přibližuje, co působí stres lékařům urgentní medicíny. Dr. Čech, odborník na historii medicíny, představuje profesora Vratislava Jonáše, který zemřel přesně před 50 lety. Nechybí ani bohatý fotografický materiál, články týkající se aktuálního politického dění a další.


Nové číslo Vita Nostra Revue bude k dispozici na obvyklých distribučních místech a na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-629.html.Předchozí vydání

VNR 2018/2
VNR 2018/2
VNR 2018/1
VNR 2018/1
 VNR 2017/4
VNR 2017/4
VNR 2017/3
VNR 2017/3
VNR 2017/2
VNR 2017/2
VNR 2017/1
VNR 2017/1


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF a FNKV

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

Jaroslav Veis

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

MUDr. Jana Šeblová

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje


Studenti

Anna Ouřadová


Šéfredaktorka VNR

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

Tel. 26710 2105, 724 134 189

e-mail: ,


Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme informacemi a pokyny Univerzity Karlovy k ochraně osobních údajů (GPDR) - viz https://www.cuni.cz/UK-9056.html


Stručná informace redakce VNR ke zpracování osobních údajů v rámci agendy Vita Nostra Revue


Přihlášení k odběru tištěného časopisu Vita Nostra Revue

Tištěný výtisk časopisu Vita Nostra Revue se rozesílá bezplatně všem interním i externím zájemcům po vyplnění registračního formuláře (do vyčerpání nákladu).


Způsob vlastní distribuce je volitelný:

  a. 

interní expedice přes interní fakultní poštovní schránky (zajišťuje redakce VNR)

  b. 

externí expedice – přímo do poštovní schránky (zajišťuje externí firma)


  • Registrační formulář je v přípravě

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu šéfredaktorky:


Poslední změna: 9. listopad 2018 12:04 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor