Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2024/1

VNR 2024/1
VNR 2024/1
Vážené čtenářky a čtenáři, další číslo fakultního časopisu Vita Nostra Revue přináší tradičně fakultní události posledních měsíců a upozorňuje na úspěchy akademiků i studentů – nejvýznamnějším je bezesporu Česká hlava pro prof. Zuzanu Moťovskou. O své vědecké práci se v rozhovorech rozpovídaly prof. Milena Černá a doc. Magdaléna Šustková. K podzimní stávce lékařů se vyjadřuje děkan prof. Widimský v textu „Lékařské fakulty mezi mlýnskými kameny“ a dr. Šeblová ve svém komentáři „Jsou lékaři jenom lidé nebo jsou vždy dostupným obecním majetkem?“. Nechybí úryvek z nové knihy prof. Höschla a mnoho dalšího.


Příjemné čtení!


Předchozí vydání

VNR 2023/3
VNR 2023/3
VNR 2023/2
VNR 2023/2
VNR 2023/1
VNR 2023/1
VNR 2022/3
VNR 2022/3
VNR 2022/2
VNR 2022/2
VNR 2022/1
VNR 2022/1


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Interní klinika 3. LF a FNKV

MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.

Jaroslav Veis

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Urgentní příjem ON Kladno, a.s.

MUDr. Bc. Anna Ouřadová

Interní klinika 3. LF UK a FNKV


Šéfredaktorka VNR

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

Tel. 26710 2105, 724 134 189

e-mail: ,


Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme informacemi a pokyny Univerzity Karlovy k ochraně osobních údajů (GPDR) - viz https://www.cuni.cz/UK-9056.html


Stručná informace redakce VNR ke zpracování osobních údajů v rámci agendy Vita Nostra Revue


Přihlášení k odběru tištěného časopisu Vita Nostra Revue

Tištěný výtisk časopisu Vita Nostra Revue se rozesílá bezplatně všem interním i externím zájemcům po vyplnění registračního formuláře (do vyčerpání nákladu).


Způsob vlastní distribuce je volitelný:

  a. 

interní expedice přes interní fakultní poštovní schránky (zajišťuje redakce VNR)

  b. 

externí expedice – přímo do poštovní schránky (zajišťuje externí firma)


  • Registrační formulář v přípravě

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu šéfredaktorky:


Poslední změna: 1. březen 2024 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor