Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2019/1

VNR 2019/1
VNR 2019/1
Vážení čtenáři, v aktuálním vydání Vita Nostra Revue se dočtete, co se dělo v prvních měsících roku 2019 na 3. lékařské fakultě – od velmi úspěšného dne otevřených dveří až po velkolepý fakultní reprezentační ples. Je třeba však také upozornit na první z eticko-právních večerů v Malém Edenu na téma náhradní mateřství. K již tradičnímu rozhoru se tentokrát uvolil přední odborník na léčbu HIV u nás profesor Machala, se kterým mluvila Anna Ouřadová. Opět se věnujeme významným výročím – 50 let od první operace endoprotézy kyčelního kloubu a 100 let od narození lékaře, otorinolaryngologa Jaroslava Pihrta. Velkým tématem prvního letošního vydání je také strach ze smrti a umírání, kterému se věnují hned dva texty a navíc anketa mezi předními odborníky nejen 3. lékařské fakulty. Rubrika Text poněkud netradičně představuje román, nikoli odbornou či populárně-naučnou literaturu. Hlavním hrdinou příběhu je ruský gynekolog v Sovětském svazu po 2. druhé světové válce. Nechybí ani různé komentáře a úvahy a samozřejmě fotografie.


Předchozí vydání

VNR 2018/4
VNR 2018/4
VNR 2018/3
VNR 2018/3
 VNR 2018/2
VNR 2018/2
VNR 2018/1
VNR 2018/1
 VNR 2017/4
VNR 2017/4
VNR 2017/3
VNR 2017/3


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF a FNKV

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

Jaroslav Veis

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

MUDr. Jana Šeblová

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje


Studenti

Anna Ouřadová


Šéfredaktorka VNR

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

Tel. 26710 2105, 724 134 189

e-mail: ,


Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme informacemi a pokyny Univerzity Karlovy k ochraně osobních údajů (GPDR) - viz https://www.cuni.cz/UK-9056.html


Stručná informace redakce VNR ke zpracování osobních údajů v rámci agendy Vita Nostra Revue


Přihlášení k odběru tištěného časopisu Vita Nostra Revue

Tištěný výtisk časopisu Vita Nostra Revue se rozesílá bezplatně všem interním i externím zájemcům po vyplnění registračního formuláře (do vyčerpání nákladu).


Způsob vlastní distribuce je volitelný:

  a. 

interní expedice přes interní fakultní poštovní schránky (zajišťuje redakce VNR)

  b. 

externí expedice – přímo do poštovní schránky (zajišťuje externí firma)


  • Registrační formulář je v přípravě

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu šéfredaktorky:


Poslední změna: 17. duben 2019 12:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor