Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2018/4

VNR 2018/4
VNR 2018/4
Vážení čtenáři, 16. ledna uplyne přesně 50 let ode dne, kdy se na protest proti sovětské okupaci upálil student Jan Palach. V nejnovějším vydání Vita Nostra Revue v textu Půlstoletí Jana Palacha na lednové události 1969 vzpomíná tehdejší student medicíny, dnešní děkan 2. lékařské fakulty, profesor Vladimír Komárek. Jeho vzpomínky doplňuje dr. Tomáš Roith, který spolu s dalšími tehdy držel na Václavském náměstí protestní hladovku. Historii, ačkoli jinému období, se věnuje také dr. Pavel Čech a nový přednosta Ústavu jazyků dr. Petr Honč. Vita Nostra samozřejmě informuje také o věcech aktuálních. Profesor Widimský shrnuje změny, které se udály v posledních měsících na fakultě, zároveň nastiňuje, kam by měla fakulta dále směřovat. Nechybí ani studentské texty popisují aktivity studentů na fakultě i mimo ni. Téma stáří otevírá studentská vědecká konference Stárnutí a text dr. Šeblové se zabývá problematikou stáří v rámci urgentní medicíny. V neposlední řadě nutno upozornit na článek dr. Lukáše Malého, který vysvětluje motivaci studentů dobrovolně pracovat v nemocnici v africkém Itibo. A ani tento výčet není vše, co se dočtete v novém vydání Vita Nostra Revue. Přejeme příjemné počtení!Předchozí vydání

VNR 2018/3
VNR 2018/3
 VNR 2018/2
VNR 2018/2
VNR 2018/1
VNR 2018/1
 VNR 2017/4
VNR 2017/4
VNR 2017/3
VNR 2017/3
VNR 2017/2
VNR 2017/2


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF a FNKV

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

Jaroslav Veis

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

MUDr. Jana Šeblová

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje


Studenti

Anna Ouřadová


Šéfredaktorka VNR

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

Tel. 26710 2105, 724 134 189

e-mail: ,


Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme informacemi a pokyny Univerzity Karlovy k ochraně osobních údajů (GPDR) - viz https://www.cuni.cz/UK-9056.html


Stručná informace redakce VNR ke zpracování osobních údajů v rámci agendy Vita Nostra Revue


Přihlášení k odběru tištěného časopisu Vita Nostra Revue

Tištěný výtisk časopisu Vita Nostra Revue se rozesílá bezplatně všem interním i externím zájemcům po vyplnění registračního formuláře (do vyčerpání nákladu).


Způsob vlastní distribuce je volitelný:

  a. 

interní expedice přes interní fakultní poštovní schránky (zajišťuje redakce VNR)

  b. 

externí expedice – přímo do poštovní schránky (zajišťuje externí firma)


  • Registrační formulář je v přípravě

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu šéfredaktorky:


Poslední změna: 10. leden 2019 11:02 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor