Vita Nostra Revue 2017/1

VNR 2017/1
VNR 2017/1
Vážení čtenáři, vychází první číslo roku 2017. Zabývá se z části událostmi prvních tří měsíců kalendářního roku 2017, ale také tématy nadčasovými a obecnějšími. Kromě textů o zajímavých akcích pořádaných fakultou a studenty, které doprovází bohatý obrazový materiál, se vzdělávání a fakulty týkají také komentáře k vývoji zákona o univerzitních nemocnicích či zákona o vzdělávání lékařů a rozhovor s novým přednostkou gynekologie profesorem Robem. Další zajímavý rozhovor o tom, jak studenti a lékaři naší fakulty vnímají obor psychiatrie, vedla s profesorkou Bankovskou Motlovou studentka Anna Ouřadová. O svých zkušenostech v Africe hovoří mladý lékař, absolvent 3. LF UK Lukáš Malý. Velmi čtivý text o lidech bez domova jakožto častých uživatelích pohotovostních služeb napsala odbornice na urgentní medicínu MUDr. Jana Šeblová. Nechybí samozřejmě převzaté články předních českých komentátorů a řada dalších zajímavých textů.

Obsah čísla  EDITORIAL  AKTUALITY  VZDĚLÁNÍ  MEDICÍNA 

 


  TEXT  RES PUBLICA  MEDICÍNA A UMĚNÍ  VE FOTOGRAFIÍCH  POST SCRIPTUM

Informace o časopisu

Informace o časopisu, redakční radě, pokyny pro přispěvovatele a přístup k předchozím vydání naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/vnr


Poslední změna: 20. duben 2022 09:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor