• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozštěpy 2024


Stomatologická klinika FNKV a 3. LF UK v Praze pořádá pod záštitou České ortodontické společnosti

oborový klinický seminář s mezinárodní účastí.


   FNKV Praha, pavilon M, posluchárna KAPLE

   Šrobárova 50, Praha 10

   pátek, 23. 2. 2024 9,00 – 18,00


   vstup volný


Mapa areálu FNKV

Program

Blok 1: chirurgie

 • 9,00: Foltán, R.: Využití transportní distrakční osteogeneze k uzávěru kostních defektů alveolu u rozštěpových pacientů (25+5 min.)

 • 9,30: Richtrová, M.: Bezpečnost anestezie u pacientů s rozštěpem obličeje (10+5 min.)

 • 9,45: Slouková, E., Jimramovský T. Neonatologická péče o pacienty s rozštěpem obličeje (10+5 min.)

 • 10,00: Dvořák Z., Výška, T., Svobodová K., Ferkodičová I., Halačková I.: Sekundární operativa rozštěpových vad (15+5 min.)


10,20 - 10,35: přestávka 15 minut

 • 10,35: Borovec, J., Blecha, P., Kudrna, L.: Vliv ortognátní operace na nosní dýchání u rozštěpového pacienta (20+5 min.)

 • 11,00: Košková Olga: Prevence vzniku oronazálních komunikací po primární palatoplastice (10+5 min.)

 • 11,15: Palenčár D, Oravkinová Z, Zacharová S, Molnárová A: Manažment v velofaryngeálnej insuficiencie u pacientov s deleciou 22q11.2 (diagnostika, logopedická a chirurgická liečba) (20+5 min.)


11, 40 – 12, 20: přestávka

Blok 2: ortodoncie + různé

 • 12,20: Fichtel, T.: Rozštěp ve veterinární medicíně (20 +5min.)

 • 12,45: Klímová, I.: Riešenie prominujúcej premaxily u pacientov po obojstrannom rázštepe v období mliečnej aj trvalej dentície konzervatívnym spôsobom (20+5min.)

 • 13,10: Čverha, M.: Aplikácia palato-lingválnej platničky u detí s Pierre-Robin sekvenciou (20 +5min.)   

 • 13,35: Leamerová, E., Koťová, M., Večeřová, M., Ledvinová, M.: Dlouhodobá terapie rozštěpů (10+5min.)

 • 13,55: Poláčková, P.: Ortodontická léčba dospělých pacientů s orofaciálním rozštěpem (15 + 5min.)

 • 14,15: Urbanová W.: Možnosti využití Carriere Motion III u pacientů s rozštěpem(15 +5min)

 • 14,35: Vašáková J.: Ošetření dětí s orofaciálním rozštěpem v sedaci při vědomí (20+5min.)

 • 15,00: Urbanová, K.: Kvalita života pacientů s rozštěpem (15+5min.)


15,20 – 15, 35: přestávka

Blok 3: ORL - morfologie – růst – výzkum

 • 15,35: Fišer, J.: Současný pohled foniatra na rozštěpovou problematiku (15+5min.)

 • 15,55: Jurovčík, M: Rozštěp patra ve vztahu k středoušní patologii - je něco nového? (15+5min.)

 • 16,15: Baslík, V.: LAX VOX terapie modifikovaná pro pacienty s orofaciálním rozštěpem (10 +5min.)

 • 16,30: Peterka, M.:  Velikost horního dentoalveolárního oblouku u pacientů s rozštěpem patra před a po operaci patra (15+5min.)

 • 16,50: Bryšová, A.,  Nováková, M.: Hodnocení morfologie patra 5 a 10letých pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem (20+5min.)

 • 17,15: Večeřová, M., Leamerová, E., Borovec, J., Koťová, M., Weichet, J., Patzelt, M.: Hodnocení srovnávací studie rekonstrukce defektu alveolu u celkových jednostranných rozštěpů (15 +5min.)

 • 17,35: Novotná, K., Smetanová, D.: Diagnostika a outcome rozštěpových vad obličeje GENNET 2017 – 2022(15+5min.)

 • 17,55: Urbanová W., Košková, O., Večeřová, M.: Multicentrická spolupráce v ČR u pacientů s rozštěpem (5 min.)

Předpokládaný závěr 18,00

 

 

Organizace semináře: MUDr. M. Koťová, Ph.D.

Informace: Sekretariát Stomatologické kliniky FNKVZačátek akce 23. února 2024 v 9:00
Konec akce 23. února 2024 v 18:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze pořádá pod záštitou České ortodontické společnosti
Místo konání akce FNKV Praha, pavilon M, posluchárna KAPLE
Vstupné Vstup volný
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor