Zpráva ze Studentské vědecké konference lékařských fakult ČR a SR 2016

Ve dnech 22. – 23. 11. 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně konala Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky. Z 13 lékařských fakult se zúčastnilo 11. Celkem bylo předneseno 25 studentských prací: 5 v Sekci nelékařských oborů, 9 v Sekci teoretické a preklinické a 11 v Sekci klinické.


Všechny práce měly vysokou úroveň, s bohatou a podnětnou diskusí. Naší fakultu v odborné hodnotící komisi - společné pro všechny sekce, zastupoval doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.

Studenti reprezentující 3. LF

Reprezentujícími studenty za naší fakultu byli zástupci, kteří se umístili na prvních místech v rámci naší Studentské vědecké konference, která proběhla na 3. LF dne 10. 5. 2016.


za Sekci teoretickou a preklinickou:

 • Josef Horák (školitelé: doc. MUDr. Marie Černá,CSc., MUDr. Pavel Vodička,CSc.): Protinádorový účinek extraktu Ganoderma lucidum u kolorektálních buněčných linií

 • Adam Derner  (školitel: MUDr. Otakar Raška, Ph.D.): Catwalk XT Gait Analysis: Evaluation of Median, Ulnar, Radial and Musculocutaneous Nerve Lesions with Selected Dynamic Parameters in Rats


za Sekci klinickou:

 • Karel Kieslich (školitelka MUDr. Bc. Jana Mrzílková,Ph.D.: Vizuální skórování atrofie hipokampu na magnetické rezonanci pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci

 • Umístění v jednotlivých sekcích bylo následující:

Výsledky

Sekce nelékařských oborů

 • 1. místo

  Zuzana Odvárková – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Barevnými foliemi ke zlepšení čtení dyslektiků


Sekce teoretická a preklinická

 • 1. místo

  Ondrej Beláň, Karina Movsesjan - Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno:

  Úloha mutácií v proteíne RAD51 pri rozvoji nestability genómu a vzniku nádoru

 • 2. místo

  Martin Kaňa – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy:

  Patomorfologické změny v autologních transplantátech ušní chrupavky

 • 3. místo

  Adriána Furdová - Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave:

  Zobrazenie vnútroočných nádorov formou 3D tlače – možnosti využitia při plánovaní stereotaktického a rádiochirurgického zákroku na lineárnom urýchľovači


Sekce klinická

 • 1. místo

  Karel Kieslich – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy:

  Vizuální skórování atrofie hipokampu na magnetické rezonanci pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci

 • 2. místo

  Miloš Cvejn -  Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova:

  Vznik paraartikulárních osifikací u luxačních zlomenin acetabula vzhledem k předoperační imobilizaci

 • 3. místo

  Jakub Kania, Michal Přibyl - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

  Porovnání mechanické odolnosti premolárů s konvenčním a miniinvazivním trepanačním otvorem


Vítězové obdrželi diplom a propagační předměty.


Všichni naši studenti předvedli vynikající výkony, výborně zvládli  i náročnou diskusi a byli tak více než důstojnými reprezentanty naší fakulty.


Vítězství studenta 3. LF UK Karla Kieslicha (školitelka MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.) v prestižní sekci klinických oborů je velkým úspěchem nejen jeho, ale taky jeho školitelky, Ústavu anatomie a celé naší fakulty.   BLAHOPŘEJEME!!!


Zleva doc. A. M. Čelko, MUDr. J. Mrzílková, K. Kieslich, A. Derner, J. Horák
Zleva doc. A. M. Čelko, MUDr. J. Mrzílková, K. Kieslich, A. Derner, J. HorákDoc. MUDr. A. M. Čelko, CSc.

proděkan


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor