O nás

V době otevření ÚVN bylo ORL oddělení umístěno v pobočce nemocnice na Hradčanech. V r. 1945 bylo přestěhováno do Střešovic, nejprve do hlavní budovy proti centrální bráně, v roce 1954 do prostor  v budově UNKOV. Jako samostatné pracoviště s lůžkovou částí vzniklo v roce 1935.


V jeho vedení se vystřídali:


  • plk. MUDr. Jan Záleský (1935 - 1939)

  • plk. MUDr. Jan Horák (1945 - 1958)

  • plk. prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc. (1958 - 1978)

  • plk. doc. MUDr. Mojmír Zelený, CSc. (1978 - 1995)

  • plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc. (1995 - 16.1.1999)

  • pplk. MUDr. Michal Mikolaj (16.1.1999 - 10.11.1999 dočasně pověřen)

  • plk. MUDr. Michal Navara, PhD. (10.11.1999 - dosud)


Plk. MUDr. J. Horák zajistil pro oddělení na svou dobu moderní a provozu plně vyhovující prostory. Pracoviště v r. 1954 mělo 110 lůžek ( z toho 20 foniatrických) a patřilo k největším ve střední Evropě. Plk. prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc. vtiskl oddělení pevnou koncepci a činorodost. Nesmírně se zasloužil o jeho vědecko - odbornou propagaci a uznání v celostátním a i mezinárodním měřítku. Na oddělení působili a v civilním zdravotnictví jej později prezentovali další významní pracovníci - plk. MUDr. J. Kiml, DrSc. (foniatr, dlouholetý předseda vědecké rady náčelníka ÚVN, dlouholetý vedoucí redaktor časopisu Československá otorhinolaryngologie), pplk. prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. (emeritní přednosta ORL kliniky 2.LF UK Praha a FN Motol), plk. doc. MUDr. Miroslav Holub, CSc. (primář v Ostravě - Vítkovicích), pplk. MUDr. Lubomír Turek (primář v Kolíně).

Od poválečných let pracoviště úspěšně rozvíjelo svou činnost v celé šíři oboru.


Pod vedením profesora Černého zavedlo jako jedno z prvních v našem státě nové operační metody při léčbě středoušní nedoslýchavosti a zhoubných nádorů hrtanu. Prioritní postavení dosahovalo v otoneurologii, při léčbě náhle vzniklých nitroušních nedoslýchavostí hyperbaroxií a při chirirurgickém řešení obrn lícního nervu. V období, kdy vedl oddělení docent Zelený bylo pokračováno v rozšiřování odborného zaměření zejména v kofochirurgii a onkochirurgii. Při rekonstrukci řetězu středoušních kůstek začaly být používány protézky z polymerů vlastní konstrukce.


Začátkem 90.let je na oddělení zavedena chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek s vizualizací vratného nervu a endoskopická endonasální chirurgie. Do poloviny 70.let byla na pracovišti prováděna výuka posluchačů pediatrické fakulty UK. Během její existence se zde školila celá řada domácích a i zahraničních otorhinolaryngologů. Od roku 1988 bylo oddělení modernizováno po stavební stránce a vybavováno špičkovou přístrojovou technikou. Pod vedením plk. MUDr. Zdeňka Voldřicha, DrSc. byla uvedena do provozu v říjnu 1995 jednotka intenzivní péče se 4 lůžky. Byla zachována operační činnost v plném rozsahu oboru. Ve školním roce 1988/ 89 byla obnovena výuka mediků 2. LF UK v Praze - Motole ( přednášky, praktika) a v roce 1997 byla podstatně rozšířena.


Od roku 1999, kdy vedení oddělení přebírá primář MUDr. Michal Navara,PhD., se na zdejším pracovišti obnovuje tradice špičkové kofochirurgie, která je nyní primářem MUDr. M. Navarou, PhD., prováděna v plném rozsahu podle nejmodernějších světových trendů, čemuž přispělo i přestěhování ORL oddělení do moderních prostor nového pavilonu v roce 2004. Na stejně špičkové úrovni se drží i endoskopická endonasální chirurgie a chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek s vizualizací a i rekonstrukcí vratného nervu a mikrochirurgie hrtanu včetně laserové. Na pracovišti se provádí i onkochirurgie v plném rozsahu.


V duchu tradic prof. Černého si opět vybudovala své dobré jméno otoneurologie. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc. byl jmenován vedoucím redaktorem časopisu Československá otorhinolaryngologie. Pracoviště úzce spolupracuje v rámci ÚVN se styčnými chirurgickými obory. S neurochirugickou klinikou při léčení fronto- a laterobazálních poranění, nádorů, zánětlivých rhino- a otogenních nitrolebních komplikací. S Očním klinikou na poli orbitologie a chirurgie slzných cest. S Oddělením ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurge u rekonstrukčních výkonů v krajinách hlavy a krku, u nádorových onemocnění a v traumatologii.


Ve akademickém roce 2006/2007 dochází ke vzniku ORL kliniky 3. LF UK a ÚVN Praha. Přednostou kliniky zůstává i nadále plk. MUDr. Michal Navara, PhD. Na ORL klinice 3.LF UK a ÚVN Praha probíhá výuka mediků 3. LF UK v oboru otorinolaryngologie a chirurgická propedeutika a 2. LF UK v oboru otorinolaryngologie. ORL klinika má akreditaci nejvyššího stupně pro obor otorinolaryngologie.Poslední změna: 13. únor 2017 13:56 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor