Podmínky výběrového řízení Erasmus+ 2016

 1. Informace o postupu výběrového řízení byla podrobně přednesena studentům na první informační schůzce dne 13. 1. 2016. Uvedeného setkání se zúčastnilo cca 50 studentů, nejvíce ze čtvrtého ročníku.

 2. Výběrové řízení se bude konat v březnu 2016 na studijní pobyty a v dubnu či květnu 2016 na praktické stáže.

 3. V únoru 2016 ještě proběhne další informační schůzka se studenty (24. 2.).

 4. Postup výběrového řízení:

  1. Student vyplní přihlášku a společně s motivačním dopisem odevzdá do kanceláře Erasmus+ v předem stanoveném termínu.

  2. Pokud student má platný certifikát o jazykové zkoušce (jakékoli) odevzdá v kopii taktéž.

  3. Součástí přihlášky je potvrzení studijního oddělení (Mgr. Vlasáková) o studijním průměru. Správnost vypočtení potvrzuje student svým podpisem.

  4. Studijní průměry se počítají včetně neúspěšných pokusů do posledního uzavřeného ročníku.

  5. Tyto průměry se přepočítávají koeficienty podle ročníku studenta (0,95, 0,90, 0,85 - jedná se o zvýhodnění studentů vyšších ročníků).

  6. Všechny uvedené dokumenty se vyhodnotí a vytvoří se předběžné pořadí studentů, které se zveřejní pod pořadovým číslem studenta - bude přiděleno podle čísla přihlášky (podrobnosti k nahlédnutí v kanceláři Erasmus+).

  7. Vlastní výběrové řízení bude probíhat před komisí složenou ze zástupců Zahraniční komise (dne 30. 3. 2016 od 14.00 v místnosti č. 336). Studenti budou přicházet individuálně podle zveřejněného pořadí. Členové komise zohlední všechny studentem odevzdané dokumenty včetně studijních výsledků a posoudí jeho zájem, projev a mimořádné aktivity jak školní, tak i veřejně prospěšné.

  8. Výsledky výběrového řízení budou k dispozici během následujících dvou dnů. Studenti budou individuálně vyrozuměni e-mailem koordinátory programu Erasmus+.

  9. Během následujících dvou týdnů každý student potvrdí svým podpisem vybranou stáž, aby bylo možno na partnerské univerzity poslat jmenovitý seznam nominovaných studentů.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor