Školitelé doktorského studia dle programů

Základní údaje o školitelích

Preventivní medicína

Al Taji Eva, MUDr, Ph.D. - Preventivní medicína
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Broukal Zdeněk, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Brůčková Marie, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Čelko Alexander, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Čermáková Pavla, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Černá Milena, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Čoček Aleš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dlouhý Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Doležal Tomáš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dostál Ondřej, JUDr., Ph.D. LL.M. - Preventivní medicína
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Preventivní medicína
Džupová Olga, doc. MUDr. Ph.D. - Preventivní medicína
Franeková Janka, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gkalpakiotis Spyridon, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gut Ivan, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Halaška Michael, doc.,MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína
Havlínová Miluše, PhDr. CSc. - Preventivní medicína
Hoffmanová Iva, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Hrnčíř Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Javůrková Alena, PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Jírová Dagmar, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Kočka Viktor, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Křížová Pavla, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Kynčl Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Machala Ladislav, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Marx David, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Nemec Alexandr, prof. RNDr., Ph.D. et Ph.D. - Preventivní medicína
Němeček Vratislav, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Pauk Norbert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Petráš Marek, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Petráš Petr, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Plavka Richard, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Provazníková Hana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Robová Helena, doc.,MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína
Roubalová Kateřina, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Řasová Kamila, doc. PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Schalek Petr, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Schneidrová Dagmar, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Šustek Petr, JUDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Urban Jan, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína
Urbášková Pavla, RNDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Václavíková Radka, Mgr., Ph.D., - Preventivní medicína
Vácha Marek, Mgr. et Mgr., PhD. - Preventivní medicína
Vaňková Hana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Vignerová Jana, Ing., CSc. - Preventivní medicína
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Záhumenský Jozef, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Žemličková Helena, MUDr., PhD. - Preventivní medicína


Poslední změna: 1. březen 2019 18:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor