Školitelé doktorského studia dle programů

Základní údaje o školitelích

Antropologie

- v současné době není evidován žádný školitel v programu Antropologie

Biochemie a patobiochemie

Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Samcová Eva, prof. RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Tůma Petr, doc. RNDr. Ing., Ph.D. – Biochemie a patobiochemie

Biologie a patologie buňky

Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Biologie a patologie buňky
Holada Karel, Ing., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Mandys Václav prof. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Matěj Radoslav, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Móciková Heidi, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Vernerová Zdeňka, doc. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky

Biomechanika

Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. - Biomechanika

Experimentální chirurgie

Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Balaž Peter, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bartoníček Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Bartoška Radek, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bayer Milan, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Bobek Vladimír, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Budera Petr, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Douša Pavel, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Drbal Karel, RNDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Dušková Markéta, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Frič Vladimír, MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgiel
Gürlich Robert, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Havránek Petr, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Heráček Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Horák Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Kachlík David, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Klézl Zdeněk, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kloub Martin, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Krbec Martin, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kučera Eduard, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kuchynka Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Liščák Roman, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Málek Jiří, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Maruna Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Naňka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Otčenášek Michal, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Pešl Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Stingl Josef, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Sukop Andrej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Turyna Radovan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Tvrdek Miroslav, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Urban Michael, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Vališ Karel, Mgr., PhD., - Experimentální chirurgie
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vobořil René, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vyhnánek František, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Zachoval Roman, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Zajíček Robert, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie

Farmakologie a toxikologie

Kmoníčková Eva, doc. RNDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Patočková Jitka, doc. MUDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Slíva Jiří, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Šustková Magdaléna, PharmDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Votava Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie

Fyziologie a patofyziologie člověka

Aldhoon Hainerová Irena, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bernášková Klára, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Brunerová Ludmila, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bulvas Miroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Čurila Karol, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Duška František, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gkalpakiotis Spyridon, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Hahn Aleš, doc. MUDr. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Holý Richard, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Janota Jan, doc. MUDr., PhD. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Jurčovičová Jana, doc. Ing., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kettner Jiří, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kment Milan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kozák Tomáš, prof., MUDr., PhD., - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kozler Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kršek Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Málek Filip, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Mardešić Tonko, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Mareš Jan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Ošťádal Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Pachl Jan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Pometlová Marie, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Straňák Zbyněk, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Suková Sylvie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Špaček Rudolf, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Štofková Andrea, PharmDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Trnka Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka

Imunologie

Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Imunologie
Heneberg Petr, RNDr., Ph.D. - Imunologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Imunologie
Kučera Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Imunologie
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie

Kardiovaskulární vědy

Adámková Věra, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - preventivní kardiologie, epidemiologie
Bábarová Markéta, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - fyziologie a patofyziologie
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - srdeční selhání
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - infekční a zánětlivá onemocnění
Bernat Ivo, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiochirurgie
Čurila Karol, MUDr, Ph.D., - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Filipovský Jan, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - hypertenze
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Havránek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Hromádka Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Chaloupecký Václav, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie
Janoušek Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie, vrozené srdeční vady
Kachlík David, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - anatomie, histologie
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - klinická elektrofyziologie
Kettner Jiří, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Kittnar Otomar, prof. MUDr., CSc, MBA - Kardiovaskulární vědy - fyziologie
Kočka Viktor, doc MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Linhart Aleš, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - Choroby myokardu
Málek Filip, doc. MUDr, Ph.D., MBA - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Melenovský Vojtěch, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Osmančík Pavel, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
PalečekTomáš, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - zobrazovací metody
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Polak Jan, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Pudil Radek, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - klin.kardiologie
Rokyta Richard, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Štengl Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Toušek Petr, doc MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Veselka Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiomyopatie
Vojáček Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - infarkt myokardu, mozkové cévní příhody
Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc. MBA - Kardiovaskulární vědy - biochemie

Lékařská biofyzika

Janík Václav, doc. MUDr., CSc. - Lékařská biofyzika
Kvašňák Eugen, RNDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika
Rosina Jozef, prof. MUDr., Ph.D., MBA - Lékařská biofyzika
Studený pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika
Šuta Daniel, Ing. Ph.D. - Lékařská biofyzika
Tintěra Jaroslav, Ing., CSc. - Lékařská biofyzika
Vránová Jana, doc. Ing., CSc. - Lékařská biofyzika

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Heneberg Petr, RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kološtová Katarína, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Peková Soňa, MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Vodička Pavel, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Vymetálková Veronika, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Žabka Jiří, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Neurovědy

Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bareš Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bartoš Aleš, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Brunovský Martin, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bušková Jitka, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Fricová Jitka, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Griskova-Bulanova Inga, Dr. - Neurovědy
Grünerová Lippertová Marcela, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Hájek Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Hlinka Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D. - Neurovědy
Horáček Jiří, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Kalvach Pavel, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Kaping Daniel, Dr. rer. nat., Ph.D. - Neurovědy
Keller Jiří, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Kopeček Miloslav, MUDr., PhD - Neurovědy
Kopřivová Jana, PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Krištofíková Zdeňka, Ing., Ph.D. - Neurovědy
Kubík Štěpán, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Malíková Hana, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Mareš Jan, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy
Mohr Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Nekovářová Tereza, RNDr. PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Novák Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Ovsepian Sak Viktor, M.Sc., M.D. - Neurovědy
Páleníček Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Praško Ján, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Preiss Marek, doc. PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Stančák Jozef, prof. PhDr., CSc. - Neurovědy
Stopkova Pavla, MUDr., PhD - Neurovědy
Stuchlík Aleš, prof. RNDr., Ph.D. DSc. - Neurovědy
Sumova Alena, PharmDr., CSc. DSc. - Neurovědy
Syka Josef, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Šámal Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Španiel Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Štětkářová Ivana, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Šuta Daniel, Ing., Ph.D. - Neurovědy
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Neurovědy
Valešová Věra, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Vlček Kamil, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Vyklický Ladislav, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Neurovědy
Zach Petr, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy
Zaytseva Yuliya, M.A., Dr. - Neurovědy

Parazitologie

Kolářová Libuše, prof. RNDr., CSc. - Parazitologie

Preventivní medicína

Al Taji Eva, MUDr, Ph.D. - Preventivní medicína
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Broukal Zdeněk, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Brůčková Marie, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Čelko Alexander, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Čermáková Pavla, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Černá Milena, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Čoček Aleš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dlouhý Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Doležal Tomáš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dostál Ondřej, JUDr., Ph.D. LL.M. - Preventivní medicína
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Preventivní medicína
Džupová Olga, doc. MUDr. Ph.D. - Preventivní medicína
Franeková Janka, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gkalpakiotis Spyridon, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gut Ivan, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Halaška Michael, doc.,MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína
Havlínová Miluše, PhDr. CSc. - Preventivní medicína
Hoffmanová Iva, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Hrnčíř Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Javůrková Alena, PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Jírová Dagmar, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Kočka Viktor, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Křížová Pavla, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Kynčl Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Machala Ladislav, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Marx David, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Nemec Alexandr, prof. RNDr., Ph.D. et Ph.D. - Preventivní medicína
Němeček Vratislav, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Pauk Norbert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Petráš Marek, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Petráš Petr, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Plavka Richard, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Provazníková Hana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Robová Helena, doc.,MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína
Roubalová Kateřina, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Řasová Kamila, doc. PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Schalek Petr, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Schneidrová Dagmar, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Šustek Petr, JUDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Urban Jan, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína
Urbášková Pavla, RNDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Václavíková Radka, Mgr., Ph.D., - Preventivní medicína
Vácha Marek, Mgr. et Mgr., PhD. - Preventivní medicína
Vaňková Hana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Vignerová Jana, Ing., CSc. - Preventivní medicína
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Záhumenský Jozef, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Žemličková Helena, MUDr., PhD. - Preventivní medicína

Vývojová a buněčná biologie

Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie
Hubičková Heringová Lucie, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie
Maňáková Eva, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie


Poslední změna: 1. březen 2019 18:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor