Informace pro školitele


JAK SE STÁT ŠKOLITELEM


Uchazeči o školitelství dokládají tyto náležitosti:


1) žádost o jmenování školitelem pro konkrétní oborovou radu adresovaná děkanovi fakulty, včetně souhlasu svého nadřízeného – přednosty, vedoucího ústavu (formulář žádosti není předepsán)


2) Formulář C


3) Fakultní formulář


4) odborný životopis


5) 1–3 témata dizertačních prací, které chce uchazeč školit.


Celou žádost o školitelství doručte na Oddělení pro administrativu vědy a výzkumu 3. LF UK k rukám paní Vlčkové nebo paní Jizbové.


Jednotlivé oborové rady studijních programů v Biomedicíně mohou mít na své budoucí školitele specifické požadavky. Více informací naleznete u jednotlivých OR na webu Doktorských studijních programů v Biomedicíně (v sekci Popis).

Poslední změna: 5. leden 2022 12:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor