Školitelé doktorského studia dle programů

Základní údaje o školitelích

Farmakologie a toxikologie

Kmoníčková Eva, doc. RNDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Patočková Jitka, doc. MUDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Slíva Jiří, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Šustková Magdaléna, PharmDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Votava Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie


Poslední změna: 1. březen 2019 18:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor