Prezentace pracoviště

Kdo jsme

Ústav jazyků na 3. LF zajišťuje jazykovou přípravu studentů 3. lékařské fakulty v rámci předepsaného studijního plánu pro vybrané typy studijních programů. Zajišťujeme kursy češtiny pro cizince, lékařské terminologie a angličtiny. Mimo to nabízíme placené specializované kursy dalších světových jazyků.


Výuka češtiny

Ústav jazyků zajišťuje výuku češtiny pro cizince v anglickém curriculu. Je určena studentům, jejichž mateřštinou není český jazyk. Získaná jazyková kompetence v prvním úseku studia tvoří předstupeň při osvojování odborného jazyka pro účely komunikace s pacienty (Medical Czech). Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku je pozornost věnována zejména jazykovým dovednostem potřebným k základní komunikaci s pacienty na jednotlivých odděleních v nemocnici.


V současné době vyučujeme tyto kursy:


 • Czech Intensive Course

 • Czech Language I.

 • Czech Language II.

 • Czech Language - Communication with Patients

 • Advanced Czech Communication for Medical Purposes

 • Czech in Practice


Bližší informace o kursech a jejich sylabech: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-784.html

Výuka lékařské terminologie

Kurs představuje úvod do jazyka medicíny a seznamuje studenty s (řecko-latinským) původem lékařských termínů, jejich jazykovou analýzou a gramatickou strukturou. Porozumění odborným výrazům je předpokladem k jejich správnému užívání a může významně usnadnit další studium. Proto je tento předmět zařazen již do prvního úseku studia. Ústav jazyků zajišťuje jeho výuku nejen pro studenty oboru Všeobecné lékařství v českém i anglickém curriculu, ale také v redukované podobě pro studenty oborů Fyzioterapie a Všeobecná sestra.


V současné době vyučujeme tyto kursy:


 • Lékařská terminologie

 • Medical Terminology

 • Odborná terminologie

 • Latinský odborný text: komentovaná četba


Bližší informace o kursech a jejich sylabech: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-784.html

Výuka angličtiny

Ústav jazyků zajišťuje výuku angličtiny pro studenty 3. ročníku oboru Všeobecné lékařství a pro studenty 1. a 2. ročníku oboru Fyzioterapie. Cílem kursů je zejména osvojení odborné terminologie potřebné pro komunikaci s pacientem a pro analýzu odborných textů.


V současné době vyučujeme tyto kursy:


 • Angličtina pro lékaře

 • Odborná angličtina I.

 • Odborná angličtina II.

 • Academic Communication in English

 • Angličtina pro doktorské studium

Placené kursy

Ústav jazyků dále nabízí studentům všech ročníků i z jiných fakult Univerzity Karlovy též placené kursy. Bližší informace na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-418.html.Zkoušky z anglického jazyka pro studenty doktorského studia

Zkoušky z AJ budou probíhat ve zkouškovém období. Do konce listopadu budou vypsány termíny v SIS, kde se budou studenti moci zapisovat. Vložení do SIS žádejte svou koordinátorku na děkanátě pí H. Vlčkovou.


Stále se bude ještě zkoušet online.


Mgr. Eva Šilhánová

Poslední změna: 1. únor 2022 12:22 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor