Prezentace pracoviště

Významné funkce, členství v odborných společnostech

Doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.


 • Unie Comenius - místopředsedkyně

 • Jednota klasických filologů

 • Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas /Oxford, UK/

 • vědecká rada Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze


Členství v redakčních radách

Doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.


 • Encyclopaedia Comeniana

Výuka

Ústav jazyků na 3. LF zajišťuje jazykovou přípravu studentů 3. lékařské fakulty v rámci předepsaného studijního plánu pro všechny typy studijních programů.


Výuka latiny

probíhá v I. úseku studia (I. ročník) magisterského studia celý zimní semestr a v letním semestru do konce dubna. Každý semestr je ukončen zápočtem, 2. semestr zkouškou.


Studium angličtiny

 • I. úsek studia (I. ročník) - 2-semestrový volitelný kurz " Elementary English" (3 hod. týdně) pro začátečníky nebo studenty s malou znalostí jazyka. Zapisují si studenti, kteří se potřebují doučit základní gramatiku a slovní zásobu angličtiny. Oba semestry jsou ukončeny zápočtem.

 • II. úsek studia (II. ročník) - 2-semestrový volitelný kurz " English Medical Terminology" (2 hod. týdně, oba semestry ukončeny zápočtem), určený jednak pro studenty, kteří absolvovali "Elementary English", nebo pro ty, kteří jazyk neovládají tak, aby byli schopni sami zvládnout odbornou terminologii.

 • III. úsek studia (III. ročník) - 2-semestrový povinný kurz " English for Medical Doctors" (oba semestry ukončeny zápočtem, na konci kurzu zkouška), zaměřený na komunikaci s pacientem, klinickou problematiku v angličtině, atd. Tento kurz si zapisují všichni studenti.

 • Studenti III. - IV. úseku studia (III. – IV. ročník) si mohou v letním semestru zapisovat jednosemestrový volitelný kurz " Angličtina pro vědeckou praxi" (2 hod. týdně), ukončený zápočtem, zaměřený na zdokonalení odborného stylu.

 • Studenti I. ročníku oborů „Fyzioterapie“ a „Veřejné zdravotnictví“ vykonají zápočet z anglického jazyka na počátku zimního semestru a výuka (2 hod. týdně) bude probíhat pouze pro studenty, kteří neprokáží dostatečnou vstupní znalost jazyka. Výuka odborné angličtiny ve II. ročníku těchto bakalářských oborů platí pro všechny studenty, je dvousemestrová, ukončená zkouškou.

 • Studenti I. roč. oboru “Všeobecná sestra” vykonají počátkem zimního semestru vstupní test z angličtiny. Pravidelná výuka v I. roč. bude povinná pouze pro studenty s nedostatečnou vstupní jazykovou připraveností, pro ostatní bude nepovinná a budou se samostatně připravovat k zápočtovým testům. Ve II. a III. ročníku – úseku studia se výuky odborné angličtiny účastní všichni studenti oboru “Všeobecná sestra”, každý semestr je ukončen zápočtem.

 • Studenti kombinovaného studia bakalářských oborů Zdravotní vědy a Veřejné zdravotnictví nemají klasickou pravidelnou výuku angličtiny (5 seminářů angličtiny v každém semestru je určeno pro konzultace a testování). K zápočtům a ke zkoušce se studenti připravují samostatně a méně pokročilým je doporučeno navštěvovat kurzy angličtiny v místě bydliště.


Kurzy

Ústav jazyků dále nabízí studentům všech ročníků i zaměstnancům:


 • kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím (Přihlásit se je možno v září v Ústavu jazyků, sekretariát, Ruská 91).

 • placené jazykové kurzy - němčina, francouzština, španělština, event. příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge First Certificate in English. Zápis do kurzů probíhá v září daného akademického roku v Ústavu jazyků.


Poslední změna: 30. prosinec 2016 11:48 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor