Instrukce pro studenty

Výběr témat, kontrola, vypracování, odevzdávání prací

Návod pro studenty - Jak si vybrat téma bakalářské práce ze studijního informačního systému - instrukce pro studenty


Jak rychle nalézt svoje téma práce v SIS pro kontrolu

 1. Vstupte na stránky - Studijního informačního systému - SIS

 2. Vyberte aplikaci Hledání studentů. Pomocí filtru zvolte: fakulta - 3. lékařská fakulta, zadejte vaše jméno.

 3. Pokud máte v SIS téma uvedené u vaše jména se objeví pole studentská práce s názvem tématu, které lze prokliknout a zkontrolovat všechny podrobnosti.

 4. Pokud nemáte v SIS téma uvedené u vaše jména se toto pole neobjeví.

 5. Při tomto způsobu hledání nemusíte být do SIS přihlášeni.


Jak nalézt vypsaná nová volná témata prací v SIS

Zadáním adresy http://is.cuni.cz/studium - Studijního informačního systému - SIS vstoupíte na webové stránky SIS. Vyberte aplikaci Témata práce (Výběr práce). Pomocí filtru zvolíte:


 1. fakulta - 3. lékařská fakulta

 2. platný akademický rok

 3. typ práce - bakalářská práce

 4. práce - tlačítko nezadané

 5. studijní program, pro které je téma vypsáno 


Seznam kódů bakalářského studia:

fyzioterapie - BF, veřejné zdravotnictví (prezenční) - BVZ1, veřejné zdravotnictví (kombinované) - BVZK, všeobecná sestra (prezenční) - BVS, všeobecná sestra (kombinovaná) - BVSK. zdravotní vědy - BZDV, dentální hygienistka - BDH


Ve filtrovaném seznamu se objeví všechna nová a volná témata prací. Seznam lze řadit podle jmen školitele - šipky nad sloupci.

Přihlašování se k tématu ve Studijním informačním systému - SIS

 1. Přihlášení - rezervace volných nově vypsaných témat je možná pouze přes Studijní informační systém a to pouze po přihlášení. Podrobný návod, jak se přihlašovat nebo odhlašovat k tématům je uveřejněn v menu návody k SIS.  Datum od kdy se témata vybírají stanují příslušná koordinující pracoviště.

 2. Po rezervaci tématu kontaktujte školitele kvůli potvrzení. Potvrzení tématu může provádět i vedoucí práce přímo v SIS po svém přihlášení. Kontakty na školitele naleznete kliknutím na jeho jméno.

 3. Nebo si potvrzení pro školitele může student sám vytisknout z SIS po výběru tématu v SIS a po podpisu školitele potvrzení předloží na příslušnému koordinující pracovišti a v kopii studijnímu oddělení.

 4. Před obhajobou si student zkontroluje své téma, zda je správně v SIS zapsáno a pokud se liší od původního zadání, vytiskne nové potvrzení se správným zněním tématu v českém a anglickém jazyce a odevzdá pro archivaci na studijní oddělení.

Jak se přihlásit do SIS

Studijní informační systém je napojen na Centrální autentizační služby UK, jako login slouží číslo pod fotografií na Průkazu studenta UK, heslo je to, které jste si nastavili, např. pro Ubytování nebo Stipendia v systému CAS. Podrobné informace k získání hesel a k další informaci i k tématům prací najdete v častých otázkách FAQ k Studijnímu informačnímu systému

Vypracování práce

 1. Obsahové zadání, šíři zpracování a strukturu stanovuje vedoucí práce a příslušné koordinující pracoviště..

 2. Doporučená grafická úprava pro vypracování diplomové a bakalářské práce je zveřejněna v menu Návody, doporučení a grafické šablony. Můžete zvolit i vlastní variantu grafické úpravy, avšak vždy musí mít všechny formální náležitosti, které v šabloně nebo v doporučení jsou uvedeny jako povinné.

Odevzdání práce

 1. Konečnou verzi práce v tištěné a elektronické podobě student odevzdává vedoucímu práce s dostatečným časovým předstihem pro vypracování posudku.

 2. 1 tištěný výtisk práce je student povinen odevzdat garantujícímu pracovišti nejméně 3 týdny před obhajobou.

 3. Dále je student povinnen nahrát kompletní elektronickou verzi práce (totožnou s tištěnou) do SIS - aplikace Témata práce a to před obhajobou práce.

Co zkontrolovat před obhajobou

Před obhajobou si vždy zkontrolujte, zda Vaše téma je správně zapsané v SIS (název práce, anglický název, vedoucí práce, jeho pracoviště a obor studia). Název musí být uveden ve stejném znění jako ve Vaší tištěné (i totožné elektronické) verzi odevzdávané práce. Ze SIS se téma práce tiskne přímo do dodatků k diplomu.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor