Návody, doporučení k formálním a grafickým úpravám, grafické šablony pro vypracování práce

  • Desky - tisk (Minimálné požadavky pro úpravu tisku na pevných deskách bakalářské práce, případně disertačních prací) [doc]


  • Doporučení k formální a grafické úpravě bakalářských prací na 3. LF UK, případně dalších VŠKP prací [pdf]


  • Jak zapsat, opravit, přidělit a potvrdit téma bakalářské práce v SIS - pro učitele - návod [pdf]


  • Jak si vybrat téma bakalářské práce ze SIS - pro studenty - návod [pdf]


  • Formulář ze SIS - k bakalářské práci - potvrzení tématu, změna v tématu - pro zápočet, studijní oddělení [doc]


  • Grafická šablona pro zpracování bakalářské práce (ev. diplomové nebo seminární práce) [doc]


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor