Instrukce pro učitele

Jak vypsat nové téma, opravit již zadané téma, přidělit téma studentu

Návod pro učitele a tajemníky - Jak zadat, opravit, přidělit a potvrdit téma bakalářské práce v SIS

Jak rychle nalézt téma práce studenta v SIS pro kontrolu

 1. Vstupte na stránky - Studijního informačního systému - SIS

 2. Vyberte aplikaci Hledání studentů. Pomocí filtru zvolte: fakulta - 3. lékařská fakulta, zadejte jméno studenta. Vyhledejte jej.

 3. Pokud má student v SIS zadané téma objeví se k jeho osobním informacím pole studentská práce s názvem tématu, které lze prokliknout a zkontrolovat všechny podrobnosti.

 4. Pokud nemá student v SIS téma uvedené u jeho jména v osobních informací se toto pole neobjeví.

 5. Při tomto hledání nemusíte být přihlášeni do SIS.

Jak rychle nalézt moje vypsaná témata práce pro studenty v SIS pro kontrolu

 1. Vstupte na stránky - Studijního informačního systému - SIS a přihlašte se.

 2. Vyberte aplikaci Témata prací (Výběr práce). Pomocí filtru zvolte tlačítko Moje práce.

 3. Pokud máte v SIS témata, ve ke kterých jste vedoucí práce, objeví se seznam všech studentských prací, ať již volných, přidělených studentům nebo již obhájených, které jste jako učitel garantoval a vedl.

Bakalářské práce

Vypisování nových témat

Nová témata bakalářských prací (pro všechny bakalářské obory) vypisují školitelé, garanti oborů nebo pověřené osoby přímo do Studijního informačního systému UK - SIS  - dle pokynů garantů za příslušný studijní bakalářský program vždy na aktuální akademický rok


Garanti

 • Katedra preventivního lékařství (obor veřejné zdravotnictví), kód oboru BZV1 - prezenční forma, BVZK - kombinovaná forma

 • Klinika rehabilitačního lékařství (obor fyzioterapie), - kód oboru BF

 • Ústav pro ošetřovatelství (obor zdravotní vědy a všeobecná sestra) - kód oboru BZDV - zdravotní vědy, BVS - všeobecná sestra - prezenční studium, BVSK - všeobecná sestra - kombinované studium

 • Stomatologická klinika (obor dentální hygienistka - kód oboru BDH)


Pokud je nové téma zapsáno do SIS, po uložení se objeví hned ve webové aplikaci Výběr práce jako práce nezadaná, včetně kontaktů na školitele - pokud jsou vyplněny.


Pro vstup do SIS a přihlášení potřebujete mít platný Průkaz UK a platné heslo do CAS. Časté otázky k SIS najdete zde.


Před zadáním nových témat zkontrolujte platnost svých starších nezadaných témat - pokud platí - můžete opravit jen akademický rok vypsání, pokud již neplatí, téma vymažte ze SIS.

Nová témata mohou vkládat:

 • školitelé po přihlášení do SIS - pouze svoje témata - role Učitel

 • pověření pracovníci za pracoviště po přihlášení do SIS - sekretářky  - pouze témata za své pracoviště - role Tajemník

 • pověření garanti za vypisování VŠKP po přihlášení do SIS (podle studijních oborů) - všechna témata


Při vypisování témat v aplikaci - červeně označené položky jsou položky POVINNÉ. Např. název, akademický rok - viz vzor.


POVINNĚ vyplňujte i tyto položky, které jsou sice v systému označeny jako nepovinné, ale souvisejí se správným fungováním systému a posléze i s tiskem dodatků k diplomu pro studenty. Jedná se konkrétně o:


 • platný akademický rok - (příklad - pro akademický rok 2010/2011 - zadejte rok 2010, pro akademický rok 2009/2010 - zadejte rok 2009, apod.)

 • anglický název tématu

 • jméno školitele (nenaleznete-li správné jméno - kontaktujte správce SIS pro doplnění)

 • pracoviště školitele (nenaleznete-li správné pracoviště - kontaktujte správce SIS pro doplnění)

 • obor (studia) - do kolonky pro obor vyplnňte kód v přesném tvaru:

  obor Fyzioterapie - zadejte kód  BF

  obor Všeobecná sestra prezenční forma - zadejte kód  BVS

  obor Všeobecná sestra kombinovaná forma - zadejte kód BVSK

  obor Veřejné zdravotnictví prezenční forma - zadejte kód BZV1

  obor Veřejné zdravotnictví kombinovaná forma - zadejte kód BVZK

  obor Zdravotní vědy - zadejte kód  BZDV

  V případě technických problémů (např. nemůžete se přihlásit, neznáte heslo, chybí vám pro výběr jméno skolitele, správné pracoviště, apod), kontaktujte správce SIS


Vlastní téma bakalářské práce

Chce-li student řešit  vlastní téma bakalářské práce předloží návrh vlastního tématu v písemné podobě k odsouhlasení na příslušné koordinující pracoviště pro příslušný bakalářský obor:


 • obor Veřejné zdravotnictví - Katedra preventiních oborů

 • obor Fyzioterapie - Klinika rehabilitačního lékařství

 • obory Zdravotní vědy a Všeobecná sestra - Ústav ošetřovatelství

Opravy v názvech témat

Veškeré opravy v názvech témat bakalářských prací, které jsou zadány v SIS mohou provádět:


 • školitelé po přihlášení do SIS - pouze svoje témata - role Učitel

 • pověření pracovníci za pracoviště po přihlášení do SIS - sekretářky  - pouze témata za své pracoviště - role Tajemník

 • pověření garanti za vypisování VŠKP - všechna témata


Studenti mají oprávnění opravovat svoje téma zadané v SIS a to po přihlášení do SIS.Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor