Uznávání praxe

Uznávání absolvované praxe


  • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékař, zubní lékař absolvoval ve specializačním, případně nástavbovém oboru podle předchozího systému (i v rámci předchozí specializace), a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána. Praxi včetně výkonů zaznamenaných do původních logbooků je poté nutno doložit k atestaci. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí.

  • Praxi v jiném oboru specializace lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe provede LF, u níž je lékař evidován, na základě žádosti (praxe v jiném oboru)

  • Praxe v neakreditovaných zařízeních - dle § 5, odstavec 4 zákona 95/2004 Sb.

  • Praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat MZ ČR (praxe v zahraničí).

  • Praxe absolvovaná v průběhu doktorského studijního programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe na základě žádosti potvrzené školitelem a statutárním zástupcem zdravotnického zařízení, provádí MZ ČR (praxe v době doktorského studia).

Poslední změna: 14. září 2018 14:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor