Změna zařazení do specializačního vzdělávání

Změna oboru v rámci 3. LF

Uchazeč vyplní "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání" a zaškrtne „Žádám o změnu zařazení z oboru do oboru“, dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).


S vyplněnou žádostí uchazeč doloží: průkaz odbornosti, kde se provede záznam o zrušení původního zařazení do oboru a zapíše se nově registrovaný obor


Uchazeč od 3. LF obdrží:

 • písemné sdělení o zrušení původního oboru 

 • sdělení o zařazení do nového oboru

 • nový logbook. Max. lhůta 30 dnů.

Změna pověřené organizace z (MZ, IPVZ, jiná LF) na 3. LF – obor zachován

Uchazeč vyplní "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne "Žádám o změnu registrace z / na" . Dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).


S vyplněnou žádostí uchazeč doloží: kopii stránky z průkazu odbornosti se záznamem o zařazení uchazeče v oboru


Uchazeč od 3. LF obdrží:

 • písemné sdělení o změně registrace do oboru na 3. LF do 30 dnů.

Otevření dalšího / nového oboru u jiné organizace než té, u které je uchazeč dosud registrován

Uchazeč smí být evidovaný pouze u jediné pověřené organizace, tudíž se i původní již zahájený obor musí převést na 3. LF


Uchazeč vyplní dvě žádosti

 1. "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne "Žádám o změnu registrace z organizace / na organizaci a v jakém oboru" (ten, který se převádí z jiné organizace).

 2. "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání" (pro nový obor) a zaškrtne "Žádám o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání"


S vyplněnými žádostmi uchazeč doloží: průkaz odbornosti, do kterého provedeme záznam o zařazení do nového oboru


Uchazeč od 3. LF obdrží:

 • sdělení o změně registrace v již započatém oboru 

 • sdělení o zařazení do nového oboru na 3. LF do 30 dnů

 • nový logbook

Zrušení oboru u jiné pověřené organizace a otevření nového oboru na 3. LF

Uchazeč vyplní dvě žádosti

 1. "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne „Žádám o změnu registrace z organizace / na organizaci"

 2. Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání“ a zaškrtne „Žádám o změnu zařazení z oboru / do oboru


S vyplněnými žádostmi uchazeč doloží: průkaz odbornosti, do kterého se provede záznam o zrušení původního oboru a záznam o zařazení do nového oboru.


Uchazeč od 3. LF obdrží:

 • sdělení o zrušení původního oboru 

 • sdělení o zařazení do nového oboru

 • sdělení o přeregistraci z organizace na organizaci + nový logbook


Poslední změna: 23. listopad 2016 10:54 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor