Změny zařazení

Změna oboru

Uchazeč vyplní "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání" a zaškrtne „Žádám o změnu zařazení z oboru do oboru“, dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).


S vyplněnou žádostí uchazeč doloží: průkaz odbornosti, kde se provede záznam o zrušení původního zařazení do oboru a zapíše se nově registrovaný obor


Uchazeč od 3. LF obdrží:

  • písemné sdělení o zrušení původního oboru

  • sdělení o zařazení do nového oboru


Zrušení zařazení

Uchazeč vyplní "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání" a zaškrtne „Žádám zrušení zařazení“, dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).


S vyplněnou žádostí uchazeč doloží: průkaz odbornosti, kde se provede záznam o zrušení zařazení.


Uchazeč od 3. LF obdrží:

  • písemné sdělení o zrušení zařazení


Změna pověřené organizace


Uchazeč vyplní "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne "Žádám o změnu registrace z / na" . Dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).


S vyplněnou žádostí uchazeč doloží: kopii stránky z průkazu odbornosti se záznamem o zařazení uchazeče v oboru


Uchazeč od 3. LF obdrží:

  • písemné sdělení o změně registrace
Poslední změna: 14. září 2018 13:19 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor