Vita Nostra Servis

VNS je Interní e-zpravodaj 3. LF UK, přístupný přes intranet 3. LF UK, určený pro informování akademické obce 3. LF UK. Vychází každý čtvrtek mimo letních prázdnin.


 

 

Aktuální ročník

spolu s archivem čísel od roku 1999

naleznete na adrese

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-258.html


Technická redakce

SVI 3. LF UK, PhDr. Martina Hábová a Ivana Ježková

technická redakce a elektronická distribuce, tel. 267 102 178,


Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky zašlete e-mailem jako připojený soubor v MS Office nebo v PDF na adresu . Týdenní uzávěrka je vždy ve čtvrtek do 12.00 hod. Příspěvky musí být podepsány.


Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Příspěvky neprocházejí redakční ani jazykovou korekturou.


Elektronická distribuce

VNS je rozesíláno prostřednictvím interní e-mailové konference 3. LF UK na fakultní adresy všem zaměstnancům.
Poslední změna: 3. leden 2020 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor