• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací

30. ledna 2017

Název tématu:

Akutní účinky 4 typů diet na AMPK/MAPK signalizaci v periferních mononukleárních buňkách – studie FORD

Školitel:

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Ústav/klinika:

II. interní klinika FNKV a 3. LFUK

Kontakty:

Anotace:

Cílem studie je ověřit akutní metabolické účinky a účinky na nitrobuněčné regulátory AMPK a MAPK u 4 typů diet: standardní diabetické diety, vegetariánské diety, vysokotukové diety obohacené monoenovými mastnými kyselinami a vysokotukové diety s vyšším zastoupením saturovaných mastných kyselin. Jedná se o reálně konzumované / prakticky doporučované diety, lišící se množstvím sacharidů a tuků, zastoupením mastných kyselin a množstvím vlákniny.

Požadavek na studenta:

Lékař


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor