Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe


Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání rozhoduje ministerstvo.


 • Započet praxe provede LF, u níž je lékař evidován, na základě žádosti

 • Žádost vyplňte, vytiskněte, podepište, opatřete kolkem a včetně příloh doložte na Oddělení specializačního vzdělávání

 • povinné přílohy jsou:


  • kolek v hodnotě 500,- Kč

  • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání

  • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán)

  • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán)

  • průkaz totožnosti - neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)

  • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) - neověřená kopie

  • kopie rodného listu dítěte

  • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel...)Poslední změna: 22. říjen 2019 15:11 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor