Kolegium děkana 2014-2018

Děkan


prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

e-mail: michal.andel@lf3.cuni.czProděkani


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

proděkan pro vědu a akademické postupy

e-mail: petr.widimsky@fnkv.cz

MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro výuku a studium

e-mail: david.marx@lf3.cuni.cz

úřední hodiny pro studenty


doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání a rozvoj

e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

e-mail: romana.slamberova@lf3.cuni.cz


doc. MUDr. Martin Alexander Čelko, CSc.

proděkan pro mezinárodní vztahy a akademickou mobilitu

e-mail: martin.celko@lf3.cuni.cz


Tajemník fakulty


Ing. Jana Mužíková

e-mail: jana.muzikova@lf3.cuni.cz


Kolegium děkana

Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. V současné době jej tvoří:


  • proděkani fakulty

  • tajemník fakulty

  • předseda akademického senátu

  • místopředseda studentské komory akademického senátu

Vzájemné zastupování členů vedení fakulty

Zastupovaný

Zastupující

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

děkan

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání a rozvoj

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

proděkan pro vědu a akademické postupy

v rámci kompetencí:

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

v rámci kompetencí:

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

proděkan pro vědu a akademické postupy

MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro výuku a studium

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání a rozvoj

doc. MUDr. Martin Alexander Čelko, CSc.

proděkan pro zahraniční vztahy a mezinárodní mobilitu

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Ing. Jana Mužíková

tajemnice fakulty

Mgr. Jaromír Chlapec

vedoucí Oddělení personálního a mzdového a vedoucí Oddělení administrativy pro vědu a výzkum


Poslední změna: 13. listopad 2018 13:13 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor