Semináře

Posluchárna Kardiologické kliniky FNKV a 3.LF UK - suterén pavilonu S.

Čas 8:00 - 8:29 (trvání přednášky 20 min. !)


Přehled seminářu v roce 2019


3.1.

F.Roháč

Které stenózy karotických tepen léčit a jak dle nových evropských doporučení ?

10.1.

P.Jánský, Z.Moťovská

Debata pro a proti : Pacient po mimonemocniční srdeční zástavě má být hospitalizován na kardiologickém pracovišti (ZM) vs. na ARO (PJ).

17.1.

V.Novotný

Chronické uzávěry věnčitých tepen se mají otvírat. PRO: V.Novotný, PROTI: bude určeno dodatečně

24.1.

M.Anděl

Glifloziny vléčbě DM 2.typu

31.1.

Z.Moťovská

Granty probíhající na Kardiologické klinice

7.2.

P.Toušek

Novinky u tako-tsubo syndromu

14.2.

J.Widimský

Má být TK 130/80 novou cílovou hodnotou léčby hypertenze?

21.2.

V.Bufka

Výuka pomocí kazuistik

28.2.

M.Kameník

Předoperační stratifikace rizika kardiochirurgických výkonů

7.3.

P.Gregor

Jak je to nyní sprofylaxí infekční endokarditidy?

14.3.

J.Kroupa

Nekardiální elevace troponinu aneb který pacient není náš

21.3.

M.Haluzík

Současná kriteria obezity, jak je to sriziky obezity pro KV systém?

28.3.

V.Kočka, H.Línková

Měření aortálního anulu – ECHO, angio, CT – co je nejlepší?

4.4.

K.Blechová

Nová guidelines pro synkopy

11.4.

Z.Stelmach

Peripartální kardiomyopatie

18.4.

E.Pašková

Demonstrace zajímavých echokardiografických nálezů

25.4.

J.Sulženko

Nová guidelines ESC na periferní tepny. Jaké jsou jejich slabiny?

2.5.

P.Toušek, V.Kočka

10 let TAVI ve FNKV

9.5.

V.Kočka, P.Toušek

Hemodynamika vrozsahu nutném katestaci

16.5.

T.Kníže

Infekční endokarditida u toxikomanů

23.5. (datum bude dále upřesněno)

M.Branny

Perkutánní intervence na mitrální chlopni – co už umíme a co ne?

30.5.

J.Bultas

Neočekávané nové účinky léků užívaných v kardiologii

3.6. (pondělí!)

P.Kačer, T.Vaněk, P.Widimský,M.Herold

Mortalitní konference za 1.pololetí 2019

13.6.

P.Štros, P.Osmančík

Jak je to sprimární prevencí NS u kardiomyopatií?

20.6.

M.Herold

Klinicko - patologický seminářPoslední změna: 18. březen 2019 09:28 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor