Prezentace kliniky

Kardiologická klinika je zaměřena (1) na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob v celé šíři, (2) na výuku studentů 3. LF UK především v oborech vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie, propedeutika, (3) na výzkum kardiovaskulárních chorob a to včetně doktorských studijních programů pro začínající vědecké pracovníky, (4) na specializační přípravu lékařů v oborech vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie a intervenční kardiologie.


V oblasti diagnostiky a léčby patří klinika mezi největší pracoviště v České republice (88 lůžek, téměř 6000 hospitalizovaných pacientů ročně) a provádí celé spektrum specializovaných kardiologických a angiologických výkonů: koronarografie, perkutánní koronární intervence, katetrizační implantace srdečních chlopní, katetrizační uzávěry nitrosrdečních zkratů či ouška levé síně, implantace kardiostimulátorů, defibrilátorů a diagnostických EKG monitorů, radiofrekvenční ablace srdečních arytmií, perkutánní intervence na tepnách pro dolní končetiny a na aortě, implantace stentů do karotických tepen, urgentní katetrizační trombektomie v časných fázích vývoje cévních mozkových příhod, transesofageální echokardiografie a další specializované výkony.

V oblasti výuky se jedná o praktické stáže a cvičení, semináře, přednášky a zkoušení studentů 2. až 6. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství a též o výuku bakalářských studijních programů na 3. LF UK.


Výzkum je zaměřen především na akutní koronární syndromy, intervenční kardiologii, poruchy srdečního rytmu, strukturální (zejména chlopenní) srdeční vady, srdeční selhání a postižení periferních tepen včetně tepen mozkových (v úzké spolupráci s Neurologickou klinikou).


Na klinice probíhá specializační příprava mladých lékařů k atestacím z kardiologie, angiologie, intervenční kardiologie a příprava v rámci základního interního kmene.


Významné funkce, členství v odborných společnostech

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.


 • Česká kardiologická společnost

 • PS echokardiografie při ČKS – člen výboru

 • PS chlopenní vady při ČKS - člen výboru

 • PS Kardiovaskulární farmakoterapie při ČKS - člen výboru

 • EUROECHO - člen vědeckého výboru

 • Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

 • Akreditační komise MZ ČR pro obor kardiologie

 • Kardiovaskulární a cerebrovaskulární choroby MZ ČR“ (IGA) - člen oborové komise 01


Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.


 • PS preventivní kardiologie při ČKS - člen výboru

 • Česká gynekologická společnost - člen výboru sekce pro menopauzu

 • European Menopause and Andropause Society (EMAS)

 • Interventional Cardiology of ESC - Working group: P. Widimský, T. Buděšínský

 • Working group TEE and valvular heart diseases of ESC T. Buděšínský

 • Komise pro obhajoby doktorandských prací LF UK Plzeň (vnitřní lékařství)


Prof. MUDr. Petr.Widimský, DrSc.


 • České kardiologická společnost – člen výboru

 • Pracovní skupina invazívní kardiologie při ČKS – člen výboru

 • Evropská kardiologická společnost (ESC) – víceprezident, předseda Credentials Committee, člen EU Affairs Committee.

 • ESC - Working group Interventional Cardiology

 • ESC - Working group of TEE and valvular heart diseases

 • ESC (ESC Training and Research Grant Committee) - předseda výboru pro udělování grantů

 • ESC Extended Scientific Committee (for review of congress abstracts).

 • Akreditační komise MZ ČR pro obor kardiologie – předseda

 • Komise pro strategii rozvoje FNKV - předseda

 • Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze


Členství v redakčních radách

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.


 • Kardiologia (SR)

 • Postgraduální medicina

 • Vnitřní lékařství

 • Sanguis


Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.


 • Klimakterická medicina


MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.


 • Kardiologia pre prax, Lekarsky obzor


MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.


 • International Reviewers Panel pro First View Literature Service (Excerpta Medica)

 • Cardiology - external reviewer

 • Acute Cardiac Care - external reviewer


Prof. MUDr. Petr.Widimský, DrSc.


 • European Heart Journal,

 • Acute Cardiac Care

 • Cardiology

 • Cor et Vasa

 • Russian Journal of Invasive Cardiology

 • Kardiologia (SR)Poslední změna: 11. srpen 2020 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor