Prezentace kliniky

Oftalmologická klinika 3.LF UK a FNKV je jedním z nejvýznamnějších pracovišt podobného typu v ČR. V oblasti diagnosticko-terapeutické poskytujeme našim pacientům veškeré spektrum péče. Hlavním zaměřením kliniky je především problematika vitreoretinálních onemocnění a dále onemocnění rohovky, nicméně poskytujeme moderní a komplexní léčbu i pacientům s dalšími očními onemocněními, jako je glaukom, záněty, onemocnění orbity, součástí kliniky jsou také specializované ambulance neurooftalmologická, refrakční, ambulance pro onemocnění předního očního segmentu, ambulance pro suché oko. Významnou součást kliniky tvoří dětská oční ambulance.


Klíčovou a zásadní částí naší práce je chirurgická léčba, naše klinika je již řadu let leadrem v zavádění nejmodernějších mikrochirurgických zákroků, jak v oblasti předního, tak zadního očního segmentu (operace katarakty, transplantace rohovek, chirurgické výkony na duhovce, operace sítnice, antiglaukomové operace, operace strabismu u dětí i dospělých ad.).


Ve vědecko-výzkumné oblasti se zaměřujeme jednak na další zlepšování postupů transplantace rohovek, případně vytváření náhradních postupů, jako je například využití nanovlákenných nosičů a možnosti kultivace buněk. V oblasti vitreoretinální se podílíme na pilotních projektech pro diagnostiku a screening sítnicových onemocnění, nové možnosti subretinální chirurgie a využití kmenových buněk.


Součástí kliniky je od roku 1991 rohovková banka, nejstarší a největší zařízení podobného typu v ČR. Zde zpracováváme a připravujeme vysoce kvalitní rohovkové štěpy a další produkty pro rohovkovou chirurgii (lamely typu DMEK, PDEK, DSAEK) určené jednak pro pacienty naší kliniky, ale také dalších pracovišť v rámci ČR.


V pregraduální výuce nabízíme studentům vhled do tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru. V rámci výuky budujeme centrum simulace mikrochirurgických technik, kde mají studenti možnost si prakticky vyzkoušet některé mikrochirurgické postupy a práci s operačním mikroskopem. V postgraduální výuce nabízíme předatestační stáže, ve spolupráci s IPVZ pořádáme pravidelné vzdělávací předatestační kurzy.


Naše klinika každoročně organizuje a spolupracuje při přípravě 3 významných celorepublikových odborných akcí – kongresu ČSRKCH, Kataraktové škole a Rohovkovém dni.

Součástí kliniky je také Lionské mezinárodní vzdělávací centrum (LECOP), kde organizujeme vzdělávání mladých lékařů ze zemí střední a východní Evropy, pod vedením špičkových zahraničních i našich odborníků.Poslední změna: 7. březen 2019 14:15 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor