Prezentace pracoviště

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN (PAT) provádí základní a specializovaná makroskopická, histologická, neurohistologická, cytologická, imunohistochemická, molekulárně-patologická a imunologická vyšetření biologických materiálů humánního původu pro všechna oddělení, kliniky a ambulance TN, ale zajišťuje též vyšetření i pro externí odborné lékaře a jiná zdravotnická zařízení. NRL prionových chorob provádí diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií a neurodegenerativních onemocnění pro celou ČR. PAT poskytuje konziliární služby pro celou ČR a Slovensko v oboru pneumopatologie a neurodegenerativních onemocnění.


Organizační členění

 1. Pitevní blok

 2. Laboratoře

  • bioptická

  • nekroptická

  • Národní referenční laboratoř prionových chorob

  • laboratoř neuropatologická

  • laboratoř imunologická

  • laboratoř molekulárně genetická

 3. Dokumentace

 4. Pomocné provozy (mytí skla, sklady, úklid)


Profil ústavu

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN zpracovává nekroptický a bioptický materiál v celém rozsahu včetně cytologického materiálu, k jehož vyšetření používá nejmodernější metody imunohistochemického, molekulárně-genetického a imunologického stanovení.


Součástí (PAT) je Národní referenční laboratoř lidských prionových chorob, která je zaměřena na diagnostiku a diferenciální diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií včetně Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci.


PAT je součástí Centra pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění zaměřující se na neuropatologickou diagnózu neurodegenerací a morfologickou diferenciální diagnózu syndromu demence.


PAT je součástí sítě tzv. „referenčních“ laboratoří prediktivní onkologie vyšetřujících nádorová onemocnění střeva, kůže a plic před nasazením biologické léčby.


Molekulárně genetická laboratoř provádí vyšetřování genů spojených s neurodegenerativními onemocněními (PRNP, MAPT, PSEN, APP, PGRN, C9orf72 a jiné), vyšetřuje i geny asociované s tzv. prediktivní onkologií (RAS, ALK, BRAF, EGFR, ROS) v rámci sítě tzv. „referenčních laboratoří“ prediktivní onkologie, nabízí však vyšetřování i dalších (např. trombofilní mutace, alfa1-AT, průkaz mykobakterií).


Imunologická laboratoř provádí vyšetřovaní mozkomíšního moku u prionových a jiných neurodegenerativních onemocnění (stanovení proteinu 14-3-3, amyloid ß-peptid, tau protein) a přítomnosti prionového proteinu v mozcích zemřelých na prionová onemocnění a před transplantací rohovek.


PAT je držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 15189 (číslo 8308) pro Laboratoř molekulární genetiky a autorizačního osvědčení NASKL II pro Bioptickou a Imunologickou laboratoř.


PAT je držitelem akreditace II. typu Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování specializačního vzdělávání pro obor patologie.


PAT TN se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality pro všechna certifikovaná vyšetření jak v rámci ČR (SEKK), tak i evropských institucí (EMQN, EQA). Součástí externí kontroly kvality Bioptické laboratoře je mezilaboratorní porovnávání výsledků (druhé čtení), které je prováděno ve vybraných smluvních laboratořích.Poslední změna: 18. únor 2019 14:43 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor