Vita Nostra Revue 2018/4

VNR 2018/4
VNR 2018/4
Vážení čtenáři, 16. ledna uplyne přesně 50 let ode dne, kdy se na protest proti sovětské okupaci upálil student Jan Palach. V nejnovějším vydání Vita Nostra Revue v textu Půlstoletí Jana Palacha na lednové události 1969 vzpomíná tehdejší student medicíny, dnešní děkan 2. lékařské fakulty, profesor Vladimír Komárek. Jeho vzpomínky doplňuje dr. Tomáš Roith, který spolu s dalšími tehdy držel na Václavském náměstí protestní hladovku. Historii, ačkoli jinému období, se věnuje také dr. Pavel Čech a nový přednosta Ústavu jazyků dr. Petr Honč. Vita Nostra samozřejmě informuje také o věcech aktuálních. Profesor Widimský shrnuje změny, které se udály v posledních měsících na fakultě, zároveň nastiňuje, kam by měla fakulta dále směřovat. Nechybí ani studentské texty popisují aktivity studentů na fakultě i mimo ni. Téma stáří otevírá studentská vědecká konference Stárnutí a text dr. Šeblové se zabývá problematikou stáří v rámci urgentní medicíny. V neposlední řadě nutno upozornit na článek dr. Lukáše Malého, který vysvětluje motivaci studentů dobrovolně pracovat v nemocnici v africkém Itibo. A ani tento výčet není vše, co se dočtete v novém vydání Vita Nostra Revue. Přejeme příjemné počtení!


Obsah čísla  EDITORIAL  FACULTAS NOSTRA  MEDICÍNA


 

 


  RES PUBLICA  TEXT  VE FOTOGRAFIÍCH  POST SCRIPTUM


Informace o časopisu

Informace o časopisu, redakční radě, pokyny pro přispěvovatele a přístup k předchozím vydání naleznete na adrese https://www.lf3.cuni.cz/vnr


Poslední změna: 20. duben 2022 09:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor