Prezentace kliniky

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK sídlí v pavilonu infekčních nemocí ve Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8. Ve stejné budově jsou soustředěny rovněž infekční kliniky 1. LF UK a 2. LF UK, přičemž celý pavilon má společný zdravotnický provoz a z tohoto hlediska funguje jako jeden celek.


V pavilonu infekčních nemocí je poskytována komplexní péče o nemocné s infekčními chorobami, pracoviště jako celek je největší v České republice a má postavení vedoucího pracoviště oboru. V pavilonu působí akutní ambulance, chronická ambulance, speciální ambulance (pro HIV-pozitivní klienty), 6 standardních lůžkových oddělení (z toho dvě pro dětské pacienty) a dvě stanice poskytující intenzivní péči. Kromě toho je zde uzavřená jednotka pro izolaci pacientů s vysoce nebezpečnými importovanými infekcemi typu horečky Ebola.


Hlavní zájmové oblasti kmenových pracovníků Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK:


  • prof. Beneš infekční endokarditida, stafylokokové infekce, sepse, antibiotika, klostridiová kolitida

  • prof. Machala: HIV/AIDS, antivirotika

  • doc. Džupová: hnisavá meningitida, život-ohrožující infekční choroby

  • as. Polívková: klostridiová kolitida, nozokomiální infekce


Doc. Džupová a prof. Beneš jsou členy výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (webové stránky: www.infekce.cz).

Poslední změna: 5. leden 2021 14:19 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor