Prezentace kliniky

Významné funkce, členství v odborných společnostech

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.


 • Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP – předseda výboru

 • Evropská Společnost pro výzkum kožní ultrastruktury – president

 • Německá dermatologická společnost - čestný člen

 • Akreditační komise pro dermatovenerologii - předseda

 • Evropské dermatologické fórum

 • Evropská společnost pro dermatologický výzkum – člen východoevropského výboru

 • Evropská akademie pro dermatovenerologii a venerologii

 • Asijsko-pacifická mykologická společnost

 • Severoamerická společnost klinické dermatologie


doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.


 • Evropská akademie pro dermatovenerologii a venerologii

 • Česká dermatovenerologická společnost


MUDr. Iva Obstová


 • Evropská akademie pro dermatovenerologii a venerologii

 • Česká dermatovenerologická společnost


Členství v redakčních radách

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.. MBA


 • Der Hautarzt, SRN

 • Česko-slovenská dermatologie

 • Referátový výběr k dermatovenerologii, dále onkologie, gynekologie a psychiatrie

 • Zdravotnické noviny Lékařské listy


prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.


 • Referátový výběr


MUDr. Iva Obstová


 • Referátový výběr
Poslední změna: 14. červen 2022 13:06 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor