• Aktuality

Aktuality

31. května 2024

Mezinárodní workshop věnovaný neurorehabilitaci


V týdnu 13. – 17.5. 2024 se na 3. LF UK konal Blended International Program věnovaný neurorehabilitaci. Workshop zorganizovala prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství, 3. LF U. Zúčastnilo se ho 36 studentů a akademiků z 3. LF UK, Univerzity Kuopio (Finsko), Univerzity Thessaly (Řecko) a Izmir Bakircay University (Turecko).


Akce byla slavnostně zahájena v hotelu Baroko. Moderátory programu byli Matyáš Mrkous a Adéla Haňurová, studenti třetího ročníku fyzioterapie 3. LF UK. Účastníci se měli možnost seznámit navzájem i s přednášejícími. Byla zda pokřtěna skripta našich studentů Vyšetření pohybového aparátu (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2454.html). Večerem provázela úžasná kapela NUDZ.Odborný program byl zaměřen na problematiku fyzioterapie neurologicky nemocných z různých pohledů. Účastníci měli možnost seznámit se s metodami fyzioterapie využívanými v léčbě neurologicky nemocných, se specifiky léčby různých onemocnění a navštívit specializovaná klinická pracoviště.


Problematice bylo věnováno několik přednášek. Mgr. Markéta Pavlíková, MSc. představila téma ICF koncept, Mgr. Renáta Tejnská se věnovala metodice Watsu, Mgr. Šárka Špaňhelová představila metodiku Vojtovy reflexní lokomoce. Dr. Thomas Besios seznámil účastníky s přístupem ve fyzioterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou.


V centru Paraple měli účastníci možnost vyzkoušet si tanec na vozíku (Paradance) s Mgr. Marcelou Řasovou, Ph.D. a Janem Havířem.Na Klinice revmatologie a rehabilitace FTN nám Mgr. Jana Hlinovská představila koncepci „Komplexní intenzivní rehabilitační program v rámci následné péče lidí po cévní mozkové příhodě“.

MUDr. Barbora Blahutová a Bc. Anna Herynková účastníky prakticky seznámily se speciálně naprogramovaným virtuálním prostředím pro zlepšení funkce horních končetin u neurologicky nemocných.Mgr. Aletia Štouračová a Marie Šandová prakticky seznámily účastníky s aspekty Vojtovy diagnostiky a terapie dle Vojtovy reflexní lokomoce u dětí s centrální koordinační poruchou.Jeden den účastníci strávili v Karlových Varech, kde navštívili kolonádu s třinácti termálními prameny, Pramen Vřídlo včetně podzemí, a zdravotnickou část Hotelu Prezident.V Rehabilitační nemocnici Beroun měli účastníci kurzu možnost navštívit Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty, kde jim PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D. vysvětlila principy robotických systémů (HandTutor, Gloreha,  MYRO®), a prakticky ukázala, jak se s nimi pracuje.Centrem duševní rehabilitace provedl MUDr. Pavel Doubek, Ph.D. a seznámil účastníky terapeutickým využitím světla, jehož intenzita se mění dle cirkadiálního rytmu.  Velký ohlas měla návštěva speciální místnost pro fototerapii.


Poté paní primářka MUDr. Milena Kolářová zahájila mezinárodní konferenci „Možnosti rehabilitace u neurologicky nemocných“. Prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. se v přednášce věnovala aktuálním trendům v neurorehabilitaci lidí s roztroušenou sklerózou, které byly ověřeny v její vědecké práci. Jako druhá v pořadí vystoupila Marja Äijö, Ph.D., která se věnovala problematice rehabilitace v gerontologii. Bc. Janis Lukáš, Cert. MDT ve své přednášce představil poznatky ze své odborné praxe fyzioterapeuta v rehabilitační nemocnici Beroun, kde vyvinul program pro lidi s Parkinsonovou chorobou. Dále vystoupila Eija Partanen-Kivinen, MSc. ze Savonia University of Applied Sciences, která představila, jak je důležitá fyzická aktivita i u neurologicky nemocných.Dvě poslední přednášky přednesli kolegové z Fakulty zdravotnických věd na řecké University of Thessaly. První se představil doc. Dr. Zacharias Dimitriadis, který zabýval možnostmi využití odporových cvičení ke zmírnění spasticity u neurologicky nemocných.  O rehabilitačních technikách ke zlepšení funkčního stavu u lidí po cévní mozkové příhodě promluvil Dr. Thomas Besios.Na závěr týdne studenti prezentovaly výsledky své skupinové práce – věnovali se rozdílům mezi zúčastněnými zeměmi z různých pohledů. Program završila svou přednáškou Mgr. Michaela Schramlová, která se věnuje rozdílům ve vzdělávání a klinické práci ve fyzioterapii v Evropě a představila výsledky mezinárodního dotazníkového šetření.


V průběhu týdne také proběhly různé společenské akce. Čeští studenti pod vedením Marka Malicha zorganizovali návštěvu Prahy nebo pitevny na Ústavu anatomie 3. LF UK.


Akce byla ohodnocena 3 ECT kredity, 16 kredity UNIFY a 3 kredity ČLK.


Více informací:
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor