• Aktuality

Aktuality

12. února 2021

Sdělení děkana k ukončení nouzového stavu


Vážené zaměstnakyně, vážení zaměstnanci, vážené kolegyně, vážení kolegové,


skončení nouzového stavu v ČR nemění nic na stávajícím provozu 3. LF UK. Podrobnosti o výuce jsou obsaženy v "Opatření děkana, kterým se vydává Příkaz děkana č. 3/2021 Výuka na 3. LF UK od 23.2.2021", které najdete na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html


Pravidla pro využívání home office zůstávají beze změny. Důrazně doporučujeme používání respirátorů FFP2, případně chirurgických roušek a nikoli pouze látkových roušek.Děkuji všem za spolupráci v této nelehké době.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.

Děkan

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor