Aktuality

1. dubna 2019

Výběrové řízení - praktické stáže 2019/2020


Milé studentky, milí studenti,


rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2019/2020 (tj. od léta 2019 do 30.9.2020).Základní podmínky výjezdu jsou následující:


-hlásit se mohou studenti všech studijních programů (bakalářských, magisterského, doktorských), kteří v době výjezdu budou mít ukončený minimálně 1. ročník studia


-během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)


-minimální délka pobytu je 60 dní


-celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2020


-v zahraničí je možné konat praxi povinnou (prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe* si student sám domlouvá s českými garanty praxí.


-výběr instituce, na které bude praxe vykonávána:

  • a)BUĎ si student vybírá z partnerských univerzit (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-536.html)

  • b)NEBO si student sám zajišťuje přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi obdrží v kanceláři Erasmus na 3. LF smlouvu (Inter-Institutional Agreement), která je základním dokumentem nutným pro výjezd. Zajištění smlouvy do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. Podepsanou smlouvu je nutné dodat do 2.1.2020 a zároveň minimálně 1 měsíc před výjezdem. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.


-pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízení. Pro přihlášení se do VŘ student odevzdá:

  • 1)přihlášku k výběrovému řízení (k vyzvednutí v kanceláři Erasmus od 8.4.)

  • 2)potvrzení o studijním průměru (student se při přebírání přihlášky zapíše v kanceláři Erasmus jako zájemce o výjezd, následně si v úředních hodinách studijního oddělení 23.4. - 25.4. vyzvedne studijní průměr u studijní referentky paní Daniely Lvové. Potvrzení o studijním průměru nebude vydáváno bez předchozího nahlášení v kanceláři Erasmus.)

  • 3)motivační dopis (v ČJ/SJ)

Dále je možné předkládat: certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách školních i veřejně prospěšných, reference, stručný životopis apod.Přihlašování je možné do 25.4.2019 15:00. Po tomto termínu již přihlášky nebudou akceptovány. Výběrové řízení proběhne dne 2.5. od 14:00 v kanceláři 205. Bližší informace obdrží přihlášení studenti e-mailem.


Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách:

https://www.cuni.cz/UK-6710.html

http://lf3.cuni.cz/3LF-533.html

nebo obdržíte v kanceláři Erasmus: marika.bendova@lf3.cuni.cz, 267 10 2201, kancelář č. 205.


*gynekologicko-porodnická klinika neuznává předstátnicové praxe ze zahraničí (pouze praxe 4. a 5. ročníku)Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi na výběrovém řízení.


Za Referát pro zahr. a vnější vztahy


doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika BendováSdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor