Klinika nukleární medicíny

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

pavilon H


Prezentace kliniky

Organizace kongresů a jiné prezentační aktivity

 • 8th International Conference of Nuclear Cardiology ICNC8 2007 – Local Host Committee


Významné funkce, členství v odborných společnostech

MUDr. Otto Lang, Ph.D.


 • Pracovní skupina pro nukleární kardiologii České kardiologické společnosti – past president

 • Výbor klinické sekce ČSNM

 • Oborová komise ČLK pro nukleární medicínu - předseda

 • Česká společnost nukleární mediciny

 • Česká kardiologická společnost

 • Society of Nuclear Medicine

 • European Association of Nuclear Medicine


Doc. Ing. František Melichar, DrSc.


 • Česká společnost nukleární mediciny

 • European Association of Nuclear Medicine


MUDr. Renata Píchová


 • Česká internistická společnost

 • Česká společnost nukleární medicíny

 • European Association of Nuclear Medicine


MUDr. Jan Šantora, CSc.


 • European Association of Nuclear Medicine

 • Česká společnost nukleární medicíny – člen výboru

 • European Association of Nuclear Medicine


Ing. Helena Trojanová, CSc.


 • Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

 • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
Poslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor