Úvod do preklinické medicíny

Učebnice pro bakaláře

Pětidílná příručka základních výukových modulů

(základní terminologie, anatomie, fyziologie, patologická fyziologie, patologie)


Vyučující 3. lékařské fakulty připravili ve vícedílném souboru učební text, který se skládá z pěti základních částí: lékařské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologické anatomie a pokrývá základní nutné vědomosti z preklinických oborů medicíny.


Je určen především studentům bakalářského studia na lékařských fakultách, případně studentům biomedicínských oborů, ale také absolventům nemedicínských oborů – současným nebo budoucím studentům doktorského studia, kteří vyučují nebo mohou vyučovat základy preklinických oborů (biologii, biochemii, imunologii, farmakologii) na lékařských fakultách.


Projekt byl financován z prostředků operačního programu OPPA – Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti. Vydala Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta v roce 2013 pod technickou realizací SVI 3. LF UK.


Kateryna Nohejlová, pořadatelka uceleného knižního souboru1. díl: Lékařská terminonologie

PŘÍVRATSKÁ, Jana: Úvod do preklinické medicíny: Lékařská terminologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 67 s. ISBN: 978–80–87878–00–2.

2. díl: Anatomie

KACHLÍK, David: Úvod do preklinické medicíny: Anatomie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 135 s. ISBN: 978–80–87878–01–9

3. díl: Normální fyziologie

MAREŠ, Jan a kol: Úvod do preklinické medicíny: Normální fyziologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 168 s. ISBN: 978–80–87878–02–6

4. díl: Patologie

KOLDOVÁ, Lidmila: Úvod do preklinické medicíny: Patologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 132 s. ISBN: 978–80–87878–03–3

5. díl: Patofyziologie

NOHEJLOVÁ, Kataryna a kol.: Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 188 s. ISBN: 978–80–87878–04–0


Poslední změna: 2. prosinec 2019 18:48 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor