Úvod do preklinické medicíny

Pětidílná příručka základních výukových modulů

(základní terminologie, anatomie, fyziologie, patologická fyziologie, patologie)

Učebnice pro bakaláře


Vyučující 3. lékařské fakulty Vám předkládají ve vícedílném souboru učební text, který se skládá z pěti základních částí: lékařské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologické anatomie a pokrývá základní nutné vědomosti z preklinických oborů medicíny.


Je určen především Vám, studentům bakalářského studia na lékařských fakultách, případně studentům biomedicínských oborů, ale také absolventům nemedicínských oborů – současným nebo budoucím studentům doktorského studia, kteří vyučují nebo mohou vyučovat základy preklinických oborů (biologii, biochemii, imunologii, farmakologii) na lékařských fakultách.


Projekt byl financován z prostředků operačního programu OPPA – Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti. Vydala Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta v roce 2013 pod technickou realizací SVI 3. LF UK.


Kateryna Nohejlová, pořadatelka uceleného knižního souboruUpozornění

Prodej v knihovně 3. LF těchto knih není možný pro studenty a pracovníky, kteří by chtěli tuto platbu proplatit z grantů a projektů, kde je nositel 3. LF. Pro nákup z takovýchto projektů využijte knihkupectví Galén ve vestibulu nebo knikupectví Karolinum, kde jsou knihy také v prodeji. Cena se však od zde uvedených bude lišit.


1. díl: Lékařská terminonologie

PŘÍVRATSKÁ, Jana: Úvod do preklinické medicíny: Lékařská terminologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 67 s. ISBN: 978–80–87878–00–2.

Náklad 200 ks, k prodeji v knihovně 3. LF UK za zvýhodněnou cenu 80,- Kč, dostupné i v prodejně knihkupectví Karolinum Celetná a v knihkupectví Galén ve vestibulu fakulty

2. díl: Anatomie

rozebráno

KACHLÍK, David: Úvod do preklinické medicíny: Anatomie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 135 s. ISBN: 978–80–87878–01–9

Náklad 500 ks, k prodeji v knihovně 3. LF UK za zvýhodněnou cenu 150,- Kč, dostupné i v prodejně knihkupectví Karolinum Celetná a v knihkupectví Galén ve vestibulu fakulty

3. díl: Normální fyziologie

MAREŠ, Jan a kol: Úvod do preklinické medicíny: Normální fyziologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 168 s. ISBN: 978–80–87878–02–6

Náklad 500 ks, k prodeji v knihovně 3. LF UK za zvýhodněnou cenu 160,- Kč, dostupné i v prodejně knihkupectví Karolinum Celetná a v knihkupectví Galén ve vestibulu fakulty

4. díl: Patologie

KOLDOVÁ, Lidmila: Úvod do preklinické medicíny: Patologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 132 s. ISBN: 978–80–87878–03–3

Náklad 500 ks, k prodeji v knihovně 3. LF UK za zvýhodněnou cenu 150,- Kč, dostupné i v prodejně knihkupectví Karolinum Celetná a v knihkupectví Galén ve vestibulu fakulty

5. díl: Patofyziologie

NOHEJLOVÁ, Kataryna a kol.: Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013. 188 s. ISBN: 978–80–87878–04–0

Náklad 500 ks, k prodeji v knihovně 3. LF UK za zvýhodněnou cenu 170,- Kč, dostupné i v prodejně knihkupectví Karolinum Celetná a v knihkupectví Galén ve vestibulu fakultyPoslední změna: 15. únor 2016 09:04 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor