Den otevřených dveří 2015

3. LF UK na vlastní oči v roce 2015

Den otevřených dveří, uspořádaný 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v pátek 9. ledna 2015 navštívilo několik stovek zájemců o studium na škole, kterou v posledních letech řadí prestižní žebříček Hospodářských novin do čela medicínských fakult v České republice.


Fakultu představil nejprve její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Spolu s ním studijní programy uvedli proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, jeho zástupkyně PhDr. Hana Svobodová a předseda Akademického senátu fakulty Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Pohled studentů pak představili Lucie Olivová za Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny a Kateřina Šubrtová a Ivo Barabáš za sdružení studentů 3. LF UK Trimed.


Zájemci o studium využili možnosti prohlédnout si pracoviště Ústavů ošetřovatelství a anatomie a Kliniky plastické chirurgie, popáleninové medicíny, III. interní – kardiologické kliniky, Oftalmologické kliniky a Radiodiagnostické kliniky.


Podle proděkana pro studium a výuku 3. LF MUDr. Davida Marxe, Ph.D. je důležité, že „učíme myslet podobně jako lékař v klinické praxi, který zvažuje problémy pacienta komplexně, nikoli jen z hlediska anatomické struktury a následně pak z fyziologického pohledu.“


„Den otevřených dveří mi rozhodně pomohl při volbě školy, na které chci v budoucnosti studovat. Obešel jsem všechny tři lékařské fakulty a zaujal mě zejména přístup profesorů ke studentům a systém přijímacích pohovorů na Vaší fakultě.“ Řekl student gymnázia Jiřího Ortena z Kutné Hory Lukáš Berczik.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor