Vita Nostra Revue 2015/3

VNR 2015/3
VNR 2015/3
Vychází třetí letošní číslo fakultního čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Protože se jedná zároveň o první vydání v novém akademickém roce, prostupují ho témata se začátkem roku související. Neopominuli jsme orientační den ani tradiční seznamovací kurz v Dobronicích. Noví, ale i stávající studenti se mohou zároveň dočíst o mnoha dalších aktivitách svých kolegů a vyučujících, do kterých by se případně mohli také zapojit. Nezapomněli jsme představit plány nového přednosty popálenin, věnujeme se také uprchlické krizi a velkým tématem tohoto čísla je vzdělání a vysoké školy. Veškeré texty doprovází bohatý obrazový materiál, za nějž vděčíme především studentům.
Obsah čísla  AKTUALITY  VZDĚLÁNÍ 

 


  MEDICÍNA  TEXT  RES PUBLICA  ORBIS PICTUS  UMĚNÍ A MEDICÍNA  VE FOTOGRAFIÍCH  POSTSCRIPTUM

Informace o časopisu

Informace o časopisu, redakční radě, pokyny pro přispěvovatele a přístup k předchozím vydání naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/vnr


Poslední změna: 20. duben 2022 10:12 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor