Potřebné doklady k výběrovým řízením

Odborný asistent / Asistent


Profesor / Docent / Vědecký pracovník 

 • Písemná přihláška

 • Životopis zaměřený na odbornou praxi

 • Úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání (VŠ, doc., prof., Ph.D., CSc., DrSc.)

 • Úředně ověřené kopie o získané specializační způsobilosti

 • Doklady o dosavadní praxi (průběh zaměstnání)

 • Přehled vědecké a publikační činnosti

 • Souhlas se zpracování osobních údajů


Přednosta

 • Písemná přihláška

 • Přehled kvalifikačních předpokladů uchazeče

 • Životopis zaměřený na odbornou praxi

 • Úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání (VŠ, doc., prof., Ph.D., CSc., DrSc.)

 • Úředně ověřené kopie o získané specializační způsobilosti

 • Doklady o dosavadní praxi (průběh zaměstnání)

 • Přehled vědecké a publikační činnosti

 • Koncepci řízení ústavu/kliniky (max. 5 stran textu)

 • Souhlas se zpracování osobních údajů

 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem)

 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

 • Čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.


Vedoucí oddělení

 • Písemná přihláška

 • Životopis zaměřený na odbornou praxi

 • Úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání

 • Úředně ověřené kopie o získané specializační způsobilosti

 • Doklady o dosavadní praxi (průběh zaměstnání)

 • Koncepci řízení oddělení (max. 5 stran textu)

 • Souhlas se zpracování osobních údajů

 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

 • Čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem)


Poslední změna: 28. srpen 2019 14:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor