Výběrová řízení na pracovní pozice vedoucích pracovníků a akademických pracovníků

Výběrová řízení vyhlášená 21. listopadu 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent-asistent I. Interní kliniky (3 místa, úvazek á 0,2)21.11.2017

Výběrová řízení vyhlášená 10. listopadu 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie (1 místo, úvazek 1,0)10.11.2017

Výběrová řízení vyhlášení 8. listopadu 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Ústavu epidemiologie a biostatistiky (1 místo, úvazek 0,3)08.11.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Ortopedicko-traumatologické kliniky (1 místo, úvazek 0,1)08.11.2017

Výběrová řízení vyhlášená 31. října 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Tajemník 3. lékařské fakulty UK (1 místo, úvazek 1,0)31.10.2017

Výběrová řízení vyhlášená 26. října 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie (2 místa, úvazek á 0,1)26.10.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Gynekologicko-porodnické kliniky (1 místo, úvazek 1,0)26.10.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Gynekologicko-porodnické kliniky (1 místo, úvazek 0,2)26.10.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie (1 místo, úvazek 0,2)26.10.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Oftalmologické kliniky (3 místa, úvazek á 0,1)26.10.2017Potřebné doklady k výběrovým řízením

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-627.html


Poslední změna: 27. září 2016 12:19 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor